Yhteystiedot

Puheenjohtaja
Teuvan Perussuomalaiset ry
Eliisa Panttila
puh: 050-570 8243
ennukka76(at)hotmail.comHUOMIO - OBS:

UUDISTUNUT KOTISIVU ELIISALLA TYÖN ALLA!

Tervetuloa kotisivuilleni

Olen Eliisa Panttila, 41-vuotias haasteita pelkäämätön VoimaNainen Teuvan Norinkylästä. Muutin vuonna 2004 Tampereelta perustamaan perheen pohjalaisen aviomieheni kanssa hänen kotikyläänsä. Olin Teuvalla kunnallisvaaliehdokkaana syksyllä 2012. Kiitos äänestäjieni luottamuksesta, tulin valituksi Teuvan kunnanvaltuustoon ensiyrittämällä. Kevään 2017 kuntavaalista kiitän lämpimästi äänestäjiäni Teuvan äänikuningattarena. Saamani äänimäärä on minulle tärkeä ja kannustava palaute siitä, kuinka olen huolehtinut kyläni ja kuntani elinmahdollisuuksista.

Olen saanut arvokasta kokemusta kylä- ja kuntatoimijana. Teuvalla on hyvä elää ja toimia. Arvostan kotikunnassani mahdollisuutta vaikuttaa yhteisiin asioihin, saamaani tukea sekä yhdessä tekemisen meininkiä. Rohkea heittäytyjä kun olen, sain olla kevään 2015 eduskuntavaaleissa Vaasan vaalipiirin ehdokkaana. Voimaannuttava kokemus, kiitos jokaisesta kohtaamisesta ja jokaisesta äänestä.
 


Toimitaan yhteiseksi hyväksi kukin omalla paikallamme.


Arvojani päätöksenteossa

Demokratia on yhden ihmisen arvostamista.

Jokaisella on perustuslakiin kirjattu oikeus vaikuttaa oman elinpiirinsä asioihin. Sen on oltava myös mahdollista.

Maalaisjärki takaisin päätöksentekoon. Päätösten toimivuus ja seuraukset on koeteltava arjessa. Päätökset on perusteltava niin selkeästi, että jokainen voi ne ymmärtää.

Päättäjien tehtävä on huolehtia, että jokaisella on mahdollisuuksia voida hyvin. Myös vauvalla, sairaalla, vanhuksella.

Jokaisella meistä on vastuuta lähimmäisenkin hyvinvoinnista. Välittämistä ei voi ulkoistaa.

Aikuisen velvollisuus on suojella lasta. Jokainen huolehtii elinympäristönsä turvallisuudesta ja viihtyisyydestä.

Globaali talous on pitkään perustunut riistoon.  Suosin kotimaista, sillä se takaa toimeentulomme ja hyvinvointimme.

Kotimainen työ on hintansa arvoista. Verotus on järjestettävä niin, ettei se nosta kotimaisen työn tai tuotteen kustannuksia liian korkeiksi, kuten tällä hetkellä. Esimerkiksi polttoaineen korkea verotus kuristaa mielekästä työntekoa ja toimeliaisuutta.

Suomalainen maanviljelijä ansaitsee arvostuksemme lisäksi riittävän toimeentulon, jotta hän jaksaa tehdä vaativaa työtään. Maataloushallinnon on palveltava maaseutuyrittäjiä eikä päinvastoin.

Kansallisomaisuudestamme on pidettävä paljon parempi huoli kuin mitä viime vuosina on tehty.

En hyväksy että vallan keskittymästä käsin sanellaan miten ja missä maassamme eletään. Ihmisellä on perustuslaillinen oikeus valita asuinpaikkansa sekä vaikuttaa oman elinpiirinsä asioihin.

Kulttuurimme ja sivistyksemme perusta on maaseudun yhteisöllisyydessä. Suomen maaseudun kylissä on saatava asua tulevaisuudessakin.

Osallisuus yhteisössä on syrjäytymisen vastakohta ja vastavoima. Maalla ja kaupungissa.

Yhteisten asioiden hoidon eli politiikan on perustuttava vilpittömyyteen, läpinäkyvyyteen ja kohtuuteen.

Virkamiesten on oltava ratkaisukeskeisiä avunantajia eikä kansalaisten kiusaajia. Tarpeettomaksi koettu sääntely ja valvonta on purettava, sillä kompuroimme paisuneisiin järjestelmiimme. Virkamiesten on kaikin tavoin edistettävä rehellistä yritystoimintaa ja elämistä.

Eriarvoistuminen maassamme on ratkaistava heti rauhanomaisin keinoin, jotta vältymme nuijasodalta.

Suomi on kuntiensa summa. Kunta on kyliensä summa. Valtion on huolehdittava kuntiensa elinmahdollisuuksista, jotta ne voivat huolehtia kuntalaisistaan.

Itsenäinen kunta tekee tarvittaessa yhteistyötä toisten itsenäisten kuntien kanssa. Valtionhallinnon köyhdyttämiä kuntia yhdistämällä ei tule yhtä rikasta vaan paha mieli.

Rikkaiden edulla on aina ollut ajajansa, kuka köyhän asiaa ajaisi? Minä ja Sinä.

Suurella Sydämellä, Pienten Puolella - Eliisa