Yhteystiedot

Eliisa Panttila
puh: 050-570 8243
eliisa.panttila(at)gmail.com


KIVA KUN TULIT ❤️

Olen Eliisa Panttila Teuvan Norinkylästä. Tarmokas, tarkkanäköinen ja haasteita pelkäämätön. Muutin Norinkylään Tampereelta jouluna vuonna 2004, perustaen perheen aviomieheni kotikylään.

Olen mukana politiikassa kokeilemassa, kuinka pitkälle totuudellisuudella ja suorapuheisuudella pääsee. Vilpittömyydellä, luottavaisuudella, avoimuudella. Helpoin tie se ei ole, mutta mielenkiintoinen.

Oman kyläkoulun puolustamisesta se alkoi...

Teuvan Perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaaksi minua pyydettiin syksyllä 2012. Kiitos äänestäjilleni, tulin valituksi Teuvan kunnanvaltuustoon ensiyrittämällä.

Kevään 2017 kuntavaalissa kuntalaisilta saamani suuri äänimäärä oli minulle tärkeä ja kannustava palaute siitä, kuinka olen huolehtinut paikallisista elinmahdollisuuksista.

Kesän 2021 kuntavaalissa totesin kiitollisena äänestäjien antaneen minulle edelleen luottamuksensa - ja osoittaneen näin arvostavansa itsenäisiä, rohkeita kannanottojani.

Arvostan kotikunnassani mahdollisuutta vaikuttaa yhteisiin asioihin, saamaani tukea sekä yhdessä tekemisen meininkiä.


🇫🇮 Toimitaan korkeimmaksi yhteiseksi hyväksi kukin omalla paikallamme. 🇫🇮


Arvojani päätöksenteossa

Demokratia on yhden ihmisen arvostamista.

Jokaisella on perustuslakiin kirjattu oikeus vaikuttaa oman elinpiirinsä asioihin. Sen on oltava myös mahdollista.

Yhteisten asioiden hoidon eli politiikan on perustuttava vilpittömyyteen, läpinäkyvyyteen ja kohtuuteen. Sananvapauden rajoittaminen on demokratian rapauttamista.

Suomen kansanedustajan on edustettava Suomen kansaa. S-U-O-M-E-N. K-A-N-S-A-A.

Suomalaisten verorahat riittävät hyvin lastemme laadukkaaseen koulutukseen, vanhustemme ja vammaistemme arvokkaaseen hoivaan ynnä muihin perussasioihin, kun verorahaa lakataan työntämästä suomalaisille tarpeettomiin tai haitallisiin kohteisiin, kuten yritystukiin, kehitysapuun ja hallitsemattomaan maahanmuuttoon.

Päättäjien tehtävä on huolehtia, että jokaisella suomalaisella on mahdollisuuksia voida hyvin. Myös vauvalla, sairaalla, vanhuksella.

Maalaisjärki (terve järki) takaisin päätöksentekoon. Päätösten toimivuus ja seuraukset on koeteltava arjessa. Päätökset on perusteltava niin selkeästi, että jokainen voi ne ymmärtää.

Globaali talous on pitkään perustunut riistoon. Suosin kotimaista, sillä se takaa toimeentulomme ja hyvinvointimme.

Kotimainen työ ja vientiteollisuus luo toimeentuloa ja hyvinvointia Suomeen. Verotus ja muut pakolliset maksut on järjestettävä niin, etteivät ne nosta kotimaisen työn tai tuotteen kustannuksia liian korkeiksi, kuten tällä hetkellä. Esimerkiksi polttoaineen ja sähkön nykyinen Euroopan korkeimpiin lukeutuva verotus kuristaa kansallista elinvoimaamme. Suomen hyvinvoinnin mahdollistamiseksi polttoaine- ja sähköverot onkin laskettava EU:n minimitasolle.

Suomalainen maanviljelijä ansaitsee arvostuksen lisäksi riittävän toimeentulon, jotta hän voi tehdä vaativaa työtään. Kaupan ja teollisuuden ahnehtimasta kakusta on palautettava poliittisella päättäväisyydellä oikeudenmukainen siivu alkutuottajalle, joka tekee suurimman henkilökohtaisen työn lopputuotteen eteen. Maataloushallinnon on palveltava maaseutuyrittäjiä eikä päinvastoin.

Virkamiesten on oltava ratkaisukeskeisiä kehittäjiä ja avunantajia, eikä kansalaisten kiusaajia.

Kansallisomaisuudestamme on pidettävä paljon parempi huoli kuin mitä viime vuosina on tehty. Valtion on omistettava ja hallinnoitava keskeisiä toimintojaan kuten sähköverkko, teiden ylläpito ja kaivannaiset.

En hyväksy että vallan keskittymästä käsin sanellaan miten ja missä maassamme eletään. Ihmisellä on perustuslaillinen oikeus valita asuinpaikkansa sekä vaikuttaa oman elinpiirinsä asioihin.

Kulttuurimme ja sivistyksemme perusta on maaseudun yhteisöllisyydessä. Suomen maaseudun kylissä on oltava mahdollista asua tulevaisuudessakin.

Osallisuus yhteisössä on syrjäytymisen vastakohta ja vastavoima. Maalla ja kaupungissa.

Suomi on kuntiensa summa. Kunta on kyliensä summa. Valtion on huolehdittava kuntiensa elinmahdollisuuksista, jotta ne voivat huolehtia kuntalaisistaan.

Itsenäinen kunta tekee tarvittaessa yhteistyötä toisten itsenäisten kuntien kanssa. Valtionhallinnon köyhdyttämiä kuntia yhdistämällä ei tule yhtä rikasta vaan paha mieli.

Turvallinen huominen on meidän kaikkien suomalaisten etu. Turvallisuuteen kuuluu omien rajojen turvaaminen ja suomalaisista huolehtiminen.

Suurella Sydämellä, Pienten Puolella - Eliisa