Yhteystiedot

Teuvan Perussuomalaiset ry
puheenjohtaja

Perussuomalaisten puoluehallituksen jäsen

Eliisa Panttila
puh: 050-570 8243
eliisa.panttila(at)gmail.com


KANTAVIA AJATUKSIANI

Elämää nähneenä tiedän sen haurauden. Elämä on ikuinen tässä ja nyt. Läsnä olossa.
Kukaan ei täältä lähtiessään saa mitään aineellista mukaansa. Siksi kestävä tapa elää on jakaa ylimääräinen lähimmäisten kanssa. Kenellä se on aikaa, kenellä omaisuutta. Näin syntyy yhteisöllisyys.
Henkinen kehitys on ikuista, ja siksi tavoiteltavaa.

Olen periksiantamaton oikeudenmukaisuudessa. Minulla on varaa antaa periksikin, jos katson asian sitä vaativan, eikä se loukkaa oikeudenmukaisuutta.
Ilmiöitä ja kulttuureja on tarkasteltava siitä näkökulmasta, missä määrin ne tuottavat hyvinvointia ja missä määrin kärsimystä. Tällä perusteella kulttuurit eivät ole samanarvoisia. Meidän on pidettävä hyvää huolta pitkälle kehittyneestä demokraattisesta, yksilön vapautta, tasa-arvoisuutta ja koskemattomuutta kunnioittavasta pohjoismaisesta hyvinvointikulttuuristamme.
Suomalainen hyvinvointivaltio on päätynyt EU-eliittiä mielistelevien päättäjiemme käsissä maahanmuuttoansaan, ja niin taloudellinen kuin moraalinen hyvinvointimme on vauhdilla rapautumassa.
Suomalainen hyvinvointivaltio ja nykyinen hallitsematon maahanmuutto eivät käytännössä voi olla olemassa samanaikaisesti. Mitä enemmän maahamme tulee kehitysmaamaahanmuuttajia, sitä alhaisemmaksi laskee suomalaisten elintaso.
Meillä on mahdollisuus ja varaa kattavaan hyvinvointivaltioon vain kun se pidetään rajattuna.
Tästä syystä Suomi tarvitsee pikaisen suunnanmuutoksen - ja siihen vaadittava rohkeus, päättäväisyys, priorisointikyky ja osaamisperusta löytyy ainoastaan Perussuomalaisten johdolla.
Kaikesta on voitava keskustella asiakeskeisesti ja ilman pelkoa stigmatisoinnista.
Yksinkertaista, eikö totta?

Päättäjänä minun on puhuttava selkokieltä, otettava selvää asioiden syy-seuraussuhteista ja perusteltava kantani. Asialle kuin asialle on oltava selkeät perusteet, jotka jokainen voi ymmärtää. Aseman ja kapulakielen takana piileskely on ohi.

Haluavatko suomalaiset päättäjiksi globaalieliitin ohjaamia, sijoittajien ja lobbareiden mantroja toistelevia sätkynukkeja;  vai tervejärkisiä ihmisiä, jotka ajattelevat itsenäisesti ja ajavat tavallisten suomalaisten etua?

Hallitsemattoman maahanmuuton tavoin tuulivoimarakentelu Suomessa on epäonnistunut perusteellisesti. Vanhat valtapuolueet ovat rientäneet tässäkin apajille täyttämään omia ja kavereiden taskuja, ylisuuret veronmaksajien rahoittamat tuet ovat ylikuumentaneet alan ja tehneet kotimaista luotettavaa energiantuotantoa kannattamattomaksi. Todellisuudessa hiilipäästöt lisääntyvät, kun epäsäännöllisesti tuulten mukaan valtakunnan verkkoon saatavalle sähkölle tarvitaan säätövoimaa. Huoltovarmuus vaarantuu ja veronmaksajien raha valuu pääasiassa ulkomaille ja sijoittajille.
Teollisen kokoluokan lintusirkkelit vaurioittavat ympäristöä ja romahduttavat lähiasukkaiden kiinteistöomaisuuden arvon. Melusaaste, erityisesti infraäänipäästöt, sairastuttavat lähialueen ihmisiä ja eläimiä. Tuulivoimahankkeiden valmistelu, kuten muutkin suomalaisille haitalliset eliitin rahantekoprojektit (maahanmuuttobisnes, jätevesijärjestelmäbisnes jne.) tuovat esille suomalaisen korruption kaikessa laajuudessaan.