Yhteystiedot

Teuvan PerusSuomalaiset ry
puheenjohtaja

Eliisa Panttila
puh: 050-570 8243
eliisa.panttila(at)gmail.com


Mihin lasten kokeellisella rokottamisella pyritään?

Tiistai 10.8.2021 klo 12:45 - Eliisa Panttila

Kirjeeni paikallisille vastuuviranhaltijoille 10.8.2021:

Teuvalla ja lähikunnissa aletaan tarjota covid-19-rokotteita 12–15-vuotiaille lapsille hallituksen asetuksen perusteella. Muistetaanko tässä vapaaehtoisuus?
 
Hallituksen asetuksessa on useita laillisuuspuutteita. Lakiemme mukaan yksilön perusoikeuksiin saadaan puuttua vain sen verran, että saavutetaan asetettu tavoite. Hallituksen esityksessä ei ole arvioitu mitenkään sitä, mihin laajalla rokottamiskampanjalla pyritään. Lapsiinhan selvitysten ja tutkimusten mukaan ei koronatauti juurikaan vaikuta.
 
Yle uutisoi 5.2.21 THL:n asettamien ehtojen lasten rokottamiseksi tiivistetysti olevan
  1. Koronaviruksen aiheuttama tauti on lapsilla vakava
  2. Rokote estää hyvin tartuttavuutta
  3. Rokotteen antama suoja on pitkäaikainen
  4. Rokote osoitetaan turvalliseksi
Yksikään näistä THL:n ehdoista ei toteudu. Silti on hirveä kiire injektoida lapset. 
 
Erityisesti on syytä muistaa, että geeniteknologiaa hyödyntävän injektion turvallisuuskokeet ovat kesken, eikä valmisteita ole testattu alle 16-vuotiailla. Eli harhaanjohtavasti rokotteeksi kutsuttua injektiota ei ole osoitettu tieteen vaatimusten mukaan turvalliseksi.
 
Hallituksen asetuksen tarkoitus näyttää olevan injektoida lapset heidän omalla suostumuksellaan koulussa. Paikallisten viranhaltijoiden ja vanhempien on nyt syytä ottaa vastuu tässä erikoisessa tilanteessa, sillä lapsi ei ole itse oikeustoimikelpoinen mahdollisissa roketevauriotilanteissa. Lääketurvallisuusvirasto FIMEA:n sivuilta on nähtävissä, että koronarokotteista on tehty jo lähes 1900 ilmoitusta vakavista haitoista.
 
Viranomaisten toiminnan tulee Suomen Perustuslain mukaan perustua lakiin. Laki ylittää asetukset. Itse ilmaisisin vanhempana lasta suojelevan tahtoni nyt selkeästi koulun suuntaan kertoen myös, että mikäli koulussa toimittaisiin tahtoani vastaan injektoimalla alaikäinen lapsi, tulen tekemään asiasta rikosilmoituksen. Asia on tärkeä lasten oikeusturvan kannalta. 
 
Suomen hyväksymässä kansainvälisessä sopimuksessa ihmisoikeuksien suojaamiseksi 
todetaan: ”Terveyteen kohdistuva toimenpide voidaan suorittaa vain, jos kyseinen henkilö on antanut suostumuksensa vapaasta tahdostaan ja tietoisena kaikista asiaan vaikuttavista seikoista. Kyseiselle henkilölle on annettava etukäteen asianmukainen selvitys toimenpiteen tarkoituksesta ja luonteesta sekä sen seurauksista ja riskeistä.”
 
Miten Te varmistatte, että lapsilla, nuorilla ja heidän vanhemmillaan on riittävät tiedot itsenäisen päätöksen tekemiseen? Tämän ikäisten lasten ei ole helppo vastustaa esimerkiksi koulun henkilökunnan ja muiden oppilaiden taholta tulevaa ryhmäpainetta.
Viranomaiset, lääkärit ja muut terveydenhuollon ammattilaiset toimivat vastoin lääketieteellisestä tutkimuksesta säädettyä lakia ja Maailman Lääkäriliiton hyväksymiä Helsingin julistuksen mukaisia eettisiä ohjeita suositellessaan koronarokotteita kaikille lapsille ilman vankkoja tieteellisiä perusteita. He eivät myöskään noudata toisen maailmansodan jälkeen vuonna 1947 vahvistettuja Nürnbergin säännöstössä annettuja normeja, joiden tarkoituksena on estää, etteivät natsi-Saksan aikaiset ihmiskokeet enää koskaan uusiutuisi.
 
Yhteydenotollani haluan vakavasti muistuttaa Teitä itsenäisestä vastuustanne lain edessä viranhaltijoina, sekä kuntien itsemääräämisoikeuden käyttämisestä lapsikuntalaisten suojaksi tässä tilanteessa.

2 kommenttia . Avainsanat: Lasten koronarokotus, covid-19, kokeellinen injektio,

PERUSSUOMALAISTEN OLTAVA EU-VASTAINEN PUOLUE

Torstai 15.7.2021 klo 19:00 - Eliisa Panttila

Ilmoitin 11.7.2021 olevani ehdolla puolueemme toiseksi varapuheenjohtajaksi https://youtu.be/7bIbUmra0TU
On monia asioita, jotka minua mietityttävät - eikä korona ja sen varjolla tehdyt perustuslain rikkomukset ole ainoa.

Kuten moni, myös nykyinen puheenjohtajamme on todennut, meitä äänestetään niin kauan, kun olemme vaihtoehto. Emme ole vaihtoehto, jos olemme salonkikelpoinen puudeli, joka hakee suosiota konsensuspuolueilta. Emme ole vaihtoehto, jos ainoa tavoitteemme on tulla konsensuspuolueiden ehdoilla ”hallituskelpoiseksi”. Olemme vaihtoehto, jos suosiomme tulee kansallismielisistä kansanriveistä. Toimivaltuutemme tulee kansalta.

EU on kehittymässä liittovaltioksi, jossa aina vain enemmän valtaa keskitetään Brysseliin. Tätä kutsutaan EU-integraatioksi. EU-integraation puolestapuhujat eivät koskaan ole tyytyväisiä, sillä valtaa on aina liian vähän Brysselissä. Kun kaikki valta on keskitetty, he saattavat olla tyytyväisiä. 

Puolueemme on tarkoitus olla kansallismielinen vaihtoehto. Kansallismielinen puolue ei näissä realiteeteissa voi olla kuin EU-vastainen. Näennäiskriittisyys joka keskittyy yksityiskohtiin ja EU:n päätösten arvosteluun, ei riitä. Meidän on kyseenalaistettava koko järjestelmä, EU:n olemassaolo ja Suomen jäsenyys EU:ssa. 

Kuten elvytyspakettifarssi osoitti, EU-eliitti käyttää jokaisen mahdollisuuden yhteisvastuullisuuden laajentamiseen ja liittovaltiokehityksen edistämiseen. Korona on ollut mitä loistavin tekosyy. 

Jos menemme hallitukseen unohtaen EU-vastaisuuden, teemme virheen. Pienen piirin hillotolpat eivät pitkälle kanna. Meidän on oltava vaihtoehto - vaihtoehto EU-nöyristelylle ja kritiikittömälle EU-mieliselle politiikalle. 

Mitä minä haluan? Haluan, että puolueemme on selkeästi EU-vastainen vaihtoehto ja pyrkii irrottamaan Suomea tästä pakkopaidasta. Haluan vapaan, itsenäisen ja vauraan Suomen, jossa EU itsevaltiaineen ja taustapelureineen ei käytä valtaa.

Lyhyesti sanottuna: EU on hanke, joka on Suomelle ja Suomen itsenäisyydelle kohtalonkysymys. Minun kantani on selvä: Suomi on itsenäistettävä EU:sta. Suomea on johdettava Suomen kansan etu edellä.

Jos haluat puoluejohtoon selkeän EU-vastaisen ehdokkaan, olen valmis taistoon!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: EU, liittovaltio, kansallismielisyys, perussuomalainen linja, puoluekokous

Tuulivoima ja sen terveysvaikutukset

Maanantai 12.4.2021 klo 19:56 - Eliisa Panttila

Valtuustoaloitteeni 12.4.21


Kunnanvaltuutettuina saimme kuntien päättäjille 8.3.21 lähetetyn tiedotteen: Tuulivoima ja sen terveysvaikutukset - Aiemmin suomeksi julkaisematonta tutkimustietoa nyt julkistettu laajassa tutkimuskatsauksessa.

Katsaus tutkimuksiin tuulivoiman infraäänen haitallisista vaikutuksista terveyteen. https://www.dropbox.com/s/dj773n0izqp3yrf/Tutkimuskatsaus_Tuulivoiman%20haitalliset%20terveysvaikutukset.pdf?dl=0

Katsauksen keskeisin tarkoitus on tuoda esiin tutkimuksia, joissa osoitetaan tuulivoiman infraäänen haitallisuus ihmisten terveydelle. Tämä on otettu katsauksen kohteeksi, koska Suomessa julkaistuissa tutkimuksissa kerrotaan liian yksipuolisesti tuulivoiman haitattomuudesta. Katsaus on koottu ansiokkaasti kansantajuisesti lähes sadasta tutkimuksesta.

Katsauksen päätulos on, että tuulivoiman hallitsematon lisääminen ilman riittävää tutkimustietoa merkitsee suuren riskin ottamista ihmisten terveyden kustannuksella.

Katsauksessa tuodaan esille suomalaisen läpivaltiollistuneen tutkimuksen ongelmaa sekä viimeisimmän ”Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys” -tutkimuksen tieteellisiä puutteita. Siinä käytetyillä tutkimusaineistoilla eikä -metodeilla voida osoittaa sen enempää sitä, aiheutuuko tuulivoimasta infraäänen vuoksi terveysgelmia vai ei.

Katsauksessa tuodaan esille suomalaisen läpivaltiollistuneen tutkimuksen ongelmaa sekä viimeisimmän ”Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys” -tutkimuksen tieteellisiä puutteita. Siinä käytetyillä tutkimusaineistoilla eikä -metodeilla voida osoittaa sen enempää sitä, aiheutuuko tuulivoimasta infraäänen vuoksi terveysgelmia vai ei. Tutkimuksen tulokset ovat ristiriidassa tässä katsauksessa esitettyjen kansainvälisten ja suomalaisten tutkimushavaintojen kanssa.

Muutamia nostoja katsauksesta ja siellä esitellyistä tutkimuksista:

”Maailman terveysjärjestön (WHO) ohjeiden mukaan pienitaajuisesta äänestä ja infraäänestä on tullut vakava ympäristöongelma, joka voi johtaa sairauteen ja kuolemaan. Toisin kuin kuultava ääni, pienitaajuinen ääni ja infraääni leviävät pitkiä matkoja, ja rakennusten seinät ja ikkunat vaimentavat sitä vähemmän.”

”Vasilyevan tutkimukset, kuten Castelo Brancon tutkimukset osoittavat, että pienitaajuisella äänellä, jolla on korkea äänenpainetaso, on genotoksinen vaikutus, mikä johtaa lisääntyneeseen apoptoottiseen solukuolemaan ja lisääntyneeseen DNA-sirpaloitumiseen veressä. Vasilyeva vertaa vaikutusta ionisoivan säteilyn vaikutukseen. Tämänhetkisen tieteellisen tietämyksen mukaan on siis virheellistä kuvata pienitaajuista ääntä ja infraääntä terveydelle vaarattomaksi.”

”Ympäristölainsäädäntöä on harkittava uudelleen, jotta infraäänelle altistumisen korkein sallittu taso olisi korkeintaan 90 dBz, koska korkeampi taso voi häiritä sydämen toimintaa.”

”Tuuliturbiinien äänet vaikuttivat unihäiriöihin ja palautumiseen. Niillä oli pieni, mutta merkittävä vaikutus unen univaiheisiin, joita kutsutaan REM-vaiheiksi.” (Syvän unen vaihe).

”Karttamallinnuksessa oli käytössä kolme (3) eri altistumisvyöhykettä. Ensimmäisellä vyöhykkeellä lähimpänä voimaloita oli tuulivoimaloiden infraääntä kaikkialla. Haitallista tai vakavampaa oireilua oli selvästi enemmän alle tai noin 15 km:n etäisyydellä voimaloista kuin kauempana niistä. Tyypillisimpiä oireita olivat unen häiriintyminen tai yöunen tarpeen muuttuminen, väsymys ja erilaiset säryt.

Tutkimustulosten mukaan tuulivoimaloiden infraäänen aiheuttamaa terveyshaittaa oli huomattavasti enemmän karttamallinnuksen altistusvyöhykkeillä 1–2 kuin kauempana. Tutkimuksen tärkein tulos on, että riskietäisyys kasvaa voimaloiden korkeuden, määrän tai tehon kasvaessa tai ajan kuluessa pitkäaikaisaltistuksessa, ts. riskietäisyys vaihtelee olosuhteiden mukaan. Alueilla, joissa voimaloita oli eri puolilla asuinpaikkaa, terveyshaittoja ilmeni tämän pilottitutkimuksen tekoaikaan vallinneissa olosuhteissa 15–20 km:n etäisyydelle asti voimaloista.”

Tässä joitain kiinnostavia nostoja mielestäni ansiokkaasta katsauksesta tieteellisiin tutkimuksiin tuulivoiman terveysvaikutuksista.

Kysynkin aloitteessani: miten kunnassamme hyödynnetään katsauksessa esille tuotua laajaa tutkimustietoa? Millaisiin toimenpiteisiin kunnassa on syytä varautua, jos ja kun kuntalaisten kohtaamat tuulivoimahaitat lisääntyvät? 

Kuntamme strategian keskiössä on kuitenkin kuntalaisten hyvinvointi ja terveyden edistäminen.

Norinkylässä 12.4.21

Eliisa Panttila

Kunnanvaltuutettu (ps)

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Tuulivoima, infraääni, terveys, terveyshaitta

Suosituksen ja määräyksen ero

Maanantai 15.2.2021 klo 15:30 - Eliisa Panttila

Keskustelimme valtuuston kokouksessa kunnan osuudesta koululaisten maskituksessa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja kertoi hallituksen todenneen yksimielisesti Teuvan kunnan noudattavan asiassa viranomaisten antamia määräyksiä (Tejuka 10.2.2021). Menikö hallituksen puheenjohtajalla vahingossa sekaisin termit määräys ja suositus? Kyseessä ei ole määräys. Ymmärretäänhän hallituksessa mikä ero on suosituksella ja määräyksellä (laki)? Päättäjien on ymmärrettävä näiden ero, sillä julkisen vallan käytön on aina perustuttava lakiin. Laki suojaa kansalaisia mielivallalta. Jos kunnanhallitus toimii kuten suositus olisi laki, se perustaa toimintansa johonkin muuhun kuin lakiin - ja näin toimii vastoin perustuslakia.

Suomen perustuslaissa on jokaisella oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen (7§). Lasten maskitusta on tarkasteltava myös Suomen ratifioiman YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen valossa. Sopimuksen mukaan kaikissa viranomaistoimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Onko maskien tarjoamisesta koululaisille tehty kunnassa lapsivaikutusten arviointi? Tärkeintä tässä tilanteessa olisi tietenkin varmistua, että koululaiset, joille kunta maskeja kouluissa tarjoaa, aidosti kokevat maskien käytön olevan heille vapaaehtoista (suositus).

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) viime keväisen selvityksen mukaan tutkimusnäytön perusteella kasvosuojusten käytön vaikutus hengitystieinfektioiden leviämiseen väestössä on vähäinen tai olematon. Pidän selvitystä luotettavana, sillä se perustuu olemassaoleviin tieteellisiin satunnaistutkimuksiin. Selvityksessä mukana ollut emeritaprofessori Marjukka Mäkelä kertoo, että maskien käytön hyödyistä ei ole tullut uusia satunnaistutkimuksia kevään selvityksen jälkeen. ”Johtopäätös ei ole muuttunut mihinkään. Kaiken kaikkiaan ei ole uutta tutkimusnäyttöä siitä, että maskit väestössä käytettyinä vaikuttaisivat infektion leviämiseen”, Mäkelä toteaa. (Kaleva 10.10.2020). 

Loppu onkin politiikkaa. Itse en ottaisi missään oloissa vastuulleni kasvavien lasten hengityksen rajoittamista - en sen terveydellisiä, moraalisia tai mahdollisia rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: suositus, maskit, lasten oikeudet

Maskeista aivovaurioita lapsille?

Tiistai 26.1.2021 klo 10:31 - Eliisa Panttila

Maskien käyttö laajeni peruskouluissa yli 12-vuotiaille (kuudesluokkalaisille ja sitä vanhemmille). Kotikunnassani tästä päätöksestä ovat vastuussa ns. johtoryhmä, johon kuuluvat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja; sekä työsuojeluvaltuutettu. Kunnanjohtaja totesi, että Suomessa ei ole maskipakkoa. Eri tahojen ohjailemina kunnat ovat kuitenkin päätyneet niitä suosittelemaan. Onko suositukselle perusteita?

Vuonna 2019 perusopetuksessa on tilastokeskuksen mukaan ollut 564 100 oppilasta. Thl:n tilastojen mukaan 166 oppilasta on saanut jatkotartunnan. Jatkotartunta-käsitettä ei avata tarkemmin, onko tartunta saatu koulusta vai kotoa. Jatkotartuntaluvussa on mukana myös oireettomat tartunnat. 166 oppilasta 564 100:sta on 0,029%. Riski saada koronatartunta on siis ollut 0,029% – ja tähän lasketaan myös oireettomat tartunnat eli positiiviset PCR-tulokset. Eli yksi oppilas 3400 oppilaasta on saanut jatkotartunnan – kun maskit eivät vielä olleet käytössä. 

Onko tämä peruste heikentää yli 12 vuotiaiden lasten mahdollisuutta hengittää? Ei.

WHO ja THL eivät viime keväänä suositelleet maskien käyttöä, koska ne eivät suojaa virustartunnoilta ja niiden käytöstä voi olla haittaa. 

Jotkut epäilivät, että puhe maskien hyödyttömyydestä oli valhetta, joka johtui pienistä maskivarastoista. Todellisuudessa kevään maskikielteisyys perustui vankkaan tieteelliseen näyttöön. Monissa korkeatasoissa satunnaistetuissa vertailututkimuksissa oli havaittu, etteivät maskit ehkäise hengitystieinfektioita. Myös hengityssuojien haitoista on paljon tietoja. Mistä siis johtui takinkääntö? BBC:n lääketieteellinen kirjeenvaihtaja kertoi 12.7.20, ettei maskeja koskevaa tutkimusaineistoa tarkastellut WHO:n komitea olisi kesälläkään halunnut puoltaa niiden käyttöä. Komitea kuitenkin taipui suosittelemaan maskeja – poliittisen lobbauksen seurauksena. Tiedon BBC sai useista eri lähteistä; lisäksi BBC lähetti asiaa koskevan kyselyn WHO:lle, joka ei kieltänyt lobbauksen vaikutusta. (vapaudenpuolesta.fi.)

Suositus maskien käyttöön on siis politiikkaa, ei terveydenhuoltoa. 

Saksalaiseen tutkimukseen (Schwartz ym. 2020) lasten maskien käytöstä osallistui 25 930 lasta. Tutkimus osoitti maskin käytön vahingoittavan lapsia monin tavoin fyysisesti ja henkisesti sekä mm. vähentävän kiinnostusta opiskella. Tyypillisimpiä haittoja, joita vanhemmat ilmoittivat maskien lapsilleen aiheuttavan, olivat ärtyisyys, päänsärky, keskittymisvaikeudet ja iloisuuden väheneminen.

Vielä vakavampia seurauksia jatkuva happivaje aiheuttaa kehittyville aivoille. Neurologi Margarite Griesz-Brisson varoittaa, että kasvosuojat, joita lapsia vaaditaan käyttämään koulupäivät, voivat johtaa hapen puutteeseen ja vakaviin aivovaurioihin. Hänen mukaansa lapset ja nuoret ovat erityisen herkkiä hapen puutteesta aiheutuville vaurioille. Myöhemmällä iällä nykyisestä maskien käytöstä voi seurata mm. dementian räjähdysmäinen lisääntyminen. (koronarealistit.com). Em. sivustolla on linkkejä maskitutkimuksiin, ja mm. video hiilidioksidipitoisuuden mittaustuloksista kasvosuojan alla.

Aikuiset voivat itse päättää maskin käytöstään, mutta lapset ovat pitkälti aikuisten päätösten sekä ryhmäpaineen alaisia. Me aikuiset tiedämme, että hengityksen kaasujenvaihto on elintärkeä elintoimintomme. Vetoankin opettajien, vanhempien ym. maalaisjärkeen sekä ammattietiikkaan. Niiden sivuuttamisesta ”poikkeusoloissa” on historiassa karmaisevan opettavia esimerkkejä. Tajuatteko kuinka lähellä totalitarismia menemme? Auktoriteettiuskovaisuutta tärkeämpää on nyt suojella elämää. Lähimmäisenrakkaus ei vähene eikä lisäänny maskin läpi hengittämisellä.

Minä irtisanoudun suosituksesta. Minä en suosittele maskin käyttöä kenellekään. Kunnanvaltuutettuna en hyväksy etenkään lasten hengityksen rajoittamista maskein.

Olen opiskellut itsenäisesti aihetta, kuten päättäjien mielestäni tulee tehdä. Hankkimani tiedon perusteella totean tuhansien lääkärien yms. tavoin, että meneillään on massiivinen rikos ihmiskuntaa kohtaan. Viruksen – jota ei ole edes kyetty eristämään, ja siten todentamaan – nimissä. Minä en ole mukana tässä petoksessa. En pelkää. Elän mahdollisimman normaalia elämää – ja kehotan kaikkia tekemään samoin. Sillä tiedättekö mitä? Sillä tavoin ”pandemia” loppuu!

Kirjoittaja on Teuvan kunnanvaltuutettu (ps)

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: maskit, peruskoulu, hengittäminen, ihmisoikeudet

Pelataanko koronaa?

Tiistai 15.12.2020 klo 9:22 - Eliisa Panttila

Talousarviovalmisteluun tänä vuonna perehtyessäni tein havainnon, että aiemmin kunnan asiakirjoissa käytetty ”koronaepidemia” oli muuttunut muotoon ”koronaviruspandemia”. Tiedustellessani kunnasta syytä uuteen nimitykseen oli vastaus WHO:n julistama pandemia. Hetkinen. WHO kunnostautui keväällä virustaudin kuolleisuusarviossaan - arviot menivät metsään. Trumpin vedettyä Amerikan rahoituksen pois WHO:lta presidenttikautensa alussa WHO:n suurin rahoittaja on Bill ja Melinda Gatesin säätiö - joka tekee tuottoisaa rokotebisnestä. Eli: pandemian on julistanut taho, jonka keskeisin rahoittaja eturyhmineen hyötyy pandemiasta. Mielestäni WHO:sta ei löydy uskottavuutta pandemialle, entä tilastoista?
Tarkastellaan Suomea. Vuodessa Suomessa kuolee reilu 50 000 ihmistä, keski-ikä 81v. Tänä vuonna kuolleista alle prosentin, 461 ihmisen on 14.12.20 tilastoitu kuolleen koronaviruksen KANSSA, mediaani-ikä noin 84v. THL toteaakin kuolleista valtaosalla olleen yksi tai useampi pitkäaikaissairaus; sekä sen, että koronaepidemia ei ole lisännyt kokonaiskuolleisuutta Suomessa. Vertailun vuoksi, kausi-influenssan arvioidaan niittävän Suomessa 500-2000 ihmistä vuodessa. Tänä vuonna ei ole tilastoitu vielä juurikaan kausi-influenssatapauksia, mikä on hyvin harvinaislaatuista. Viime vuonna niitä oli tilastoitu joulukuun alkuun mennessä 750. Mistähän tämä voisi johtua?
Marraskuussa Saksassa kaikkia lääketieteen aloja edustavat 32 lääketieteen tohtoria allekirjoittivat kansleri Merkelille kirjeen. Kirjeessä todetaan olevan jo kuukausien ajalta vahvaa todistusaineistoa siitä, että tämä virus on vain hieman intensiivisempi kuin tavanomainen kausi-influenssavirus. Tämän vuoksi lääkäreiden mukaan olisi perusteltua palata normaaliin elämään ilman pelkoa, infektiohysteriaa ja rajoituksia. Ympäri maailmaa valtava määrä lääkäreitä pyytää koronatoimenpiteiden uudelleenarviointia. He näkevät työssään, kuinka moninkertaisesti vahinkoa ja kärsimystä koronatoimenpiteet aiheuttavat itse virukseen nähden.
Lääkäreiden lisäksi monet lakimiehet ovat aktivoituneet. Vireillä on esimerkiksi saksalais-amerikkalainen joukkokanne, jonka tiedottaja, isojakin korporaatioita voittanut saksalainen juristi Reiner Fuellmich nimittää koronapandemiaa rikokseksi ihmisyyttä vastaan. Miksi me Suomessa olemme niin pihalla kaikesta siitä, mitä oikeasti tapahtuu?
”Valtamedioissa näemme valtavan disinformaatiokampanjan, joka syrjäyttää kaikki demokraattisen oikeusvaltion periaatteet. Vaikka lukuisilla lääkäreillä on erilaisia näkemyksiä, ennennäkemätön sensuuri estää heitä saamasta viestiään kuuluviin. Eri tavoin ajattelevien asiantuntijoiden ja ammattilaisten tuottamaa tietoa löytyy tällä hetkellä lähes yksinomaa kohdennettujen hakujen kautta internetistä tai vaihtoehtoisista uutislähteistä, mutta ei valtavirran medioista.” (Docs 4 open debate.)
Vetoankin: etsi itse tietoa asioista. Havainnoi, päättele. ”Poikkeusolojen” verukkeella on ennenkin tehty massiivisia petoksia ja ihmisoikeusrikkomuksia. Mutta vain mikäli sallimme vedätyksen.

Korjattu 16.12.2020 koronan kanssa kuolleiden keski-ikä 84v. mediaani-iäksi.

1 kommentti . Avainsanat: Korona, koronaepidemia, ihmisoikeudet

Tehdäänkö sopimus?

Torstai 26.11.2020 klo 23:02 - Eliisa Panttila

Julkaistu Tejukassa 26.11.2020

Tuulitoimija Megatuuli on taas lähetellyt sopimusluonnoksiaan Teuvan maanomistajille, tällä kertaa Paskooharjun ja Horonkylän välille. 
Jos saa minkä lie sopimusehdotuksen keneltä lie, pitääkö se allekirjoittaa? Kannattaa tutkia tarkoin mihin allekirjoitettu sopimus sitouttaisi. Muutama huomio näkemistäni Megatuulen sopimuksesta. Vuokra-aika on 35 vuotta, päälle etuoikeus vuokrata vuokra-alue uudeksi vuokrakaudeksi, yhteensä siis 70 vuotta. Vuokra-aika on pitkä. Näitä vuokralaisia ei voi häätää pois. Suomessa sääolosuhteet näyttävät lyhentävän entisestään kovalla rasituksella olevia suurten voimaloiden kuluvia osia, erityisesti siipiä. Kymmenkunta vuotta saattaa olla hyvinkin suurten voimaloiden todellinen taloudellinen käyttöikä. Mitä sen jälkeen? Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maanomistaja on joka tapauksessa aina viime kädessä vastuussa siitä mitä hänen maallaan tapahtuu - ja maksaa esimerkiksi purkukustannukset, mikäli silloinen tuulitoimija ei sitä tee.
Megatuulen tarjoaman sopimuksen mukaan vuokralaisella on oikeus vuokranantajaa kuulematta hakea vuokraoikeuden kiinnitys. Jos maanomistajan kotikiinteistö on samalla kiinteistönumerolla kuin tuulivoimateollisuusalueen osana oleva vuokrakiinteistö, silloin myös maanomistajan koti on kiinnitettynä vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi! Sopimuksessa on myös maininta siitä, että vuokralaisella on oikeus siirtää vuokrasopimus eteenpäin. Eli vaikka kiinalaisille sijoittajille. Onko kiinalaisilla sillon käyttöoikeus myös maanomistajan kotitilaan? En enää sitäkään ihmettelisi. Mutta enpä myöskään luottaisi, että kansainvälinen jatkovuokralainen itsestäänselviönä kunnioittaisi paikallisen maanomistajan omistuksia. Sopimuksen allekirjoittaneen maanomistajan on vieläpä salattava tuulitoimijan lakimiesten huolella laatima sopimus! Kyllä nämä kuntien lahjotut tuulivoiman puuhamiehet ovat yksinäiset maanomistajat aika kuseen saattaneet!
Nyt on aika herätä todellisuuteen! Itse en antaisi lähes vastikkeetta maitani tuntemattomien, voittoa tavoittelevien osapuolten hallintaan. Suomalaisten tulee itse hallinnoida, viljellä ja hoitaa omia maitaan. On aika herätä suojelemaan riistolta hyviä ja tärkeitä asioita mitä meillä täällä on. Ei sitä kukaan puolestamme tee.

1 kommentti . Avainsanat: Tuulivoima, maanomistaja, vuokrasopimus, Megatuuli

Kuntalaisten ja pörriäisten tähden

Torstai 9.7.2020 klo 4:20 - Eliisa Panttila

Julkaistu Tejukassa 24.6.2020
Pidän lupiineista. Ne värittävät iloisesti perinteisille ketokukkasille liian karuja ja kehnoja kasvupaikkoja tienpientareilla ja metsänreunoissa. Tämän mahdollistaa hernekasveihin kuuluvan lupiinin kyky sitoa juurinystyröillään typpeä maaperään, ja näin parantaa maata. Silmänilon lisäksi lupiini tarjoaa pölyttäjille yhdessä pitkässä varressa huikean paljon evästä. Lupiinia onkin mielestäni tarpeetonta vainota.
Pölyttäjät ovat viime aikoina saaneet ansaitsemaansa huomiota. Maailmanlaajuisesti pölyttäjät tekevät ihmiskunnalle vuosittain töitä jopa noin 500 miljardin euron arvosta. Arvioidaan, että kolmannes maailman maataloustuotannosta on pölyttäjistä riippuvainen. Ihminen ei pysty korvaamaan pölyttäjiä.
Jotta pölyttäjät voivat elellä keskuudessamme, ne tarvitsevat kukkivia kasveja keväästä syksyyn. Teuvan säästöohjelman toimenpiteissä vuosille 2019-2023 puistojen hoito-kohtaan on kirjattu "Nurmikoiden leikkaamista vähennetään, luonnonniittyjä ja kukkapeltoja lisätään." Tämä on hyvä suunta. Tilinpäätöksen 2019 mukaan tavoite on toteutunut kunnalle siirtyneiden rivitalotonttien osalta.
Teuvan perussuomalaisten valtuustoryhmä esitti paikallisten pölyttäjien säilyttämiseen tähtäävässä aloitteessaan kesäkuun alun kunnanvaltuuston kokouksessa, että kukkapellot ja luonnonniityt otetaan kunnassa laajasti käyttöön nykyisten nurmikenttien tilalle. Sen lisäksi että tästä suuntauksesta hyötyisivät pölyttäjät, kunnan ja kuntalaisten rahoja säästyisi jopa useasti viikossa tehtävän koneellisen ruhonleikkuun vähentyessä. 
Useimmat suomalaiset arvostavat kesäkukkien kauneutta, ja luonnon kauneus ympärillä lisää hyvinvointia. Aika ajoin kuntalaiset harmittelevat, että tienpientareiden kukkaloisto parturoidaan silloin kun se on kauneimmillaan. Esitimmekin aloitteessamme, että kunnassa tienpientareiden parturointi tehtäisiin vasta syksyllä kukinnan päätyttyä - kuntalaisten ja pörriäisten tähden.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: pölyttäjät, lupiini, ketokukat, kukkaniityt

Hitaasti kiiruhtamisesta jarruttamiseen

Sunnuntai 7.6.2020 - Eliisa Panttila

Julkaistu Tejukassa 4.6.2020
Maanantain tilinpäätöskokouksessaan kunnanvaltuusto käsitteli vireillä olevat kuntalaisaloitteet. Aloitteet toimenpiteineen käydään valtuustossa läpi kerran vuodessa.
Teuvan perussuomalaisten valtuustoryhmä on esittänyt elinvoimaisen taajaman toimenpidealoitteena Tiilitien puuttuvan tienpätkän loppuunsaattamista kevyen liikenteen väylänä sekä Perälän Koskelan koululta Porvarintien risteykseen johtavaa kevyen liikenteen väylää. Mielestämme kuntalaisten sujuvan ja turvallisen liikkumisen mahdollistaminen on kunnassa perusasioita, ja se mahdollistaa mm. terveyttä edistävän arjen hyötyliikunnan.
Myös Tiilitien asukas Mauri Filppula totesi omassa, osittain vastaavansisältöisessä aloitteessaan kuntalaisten kaipaaman tieosuuden lyhentävän matkoja, ja lisäävän etenkin lasten ja liikkumisapuvälineitä käyttävien vanhusten liikenneturvallisuutta. Tällöin heidän ei tarvitsisi käyttää vilkkaasti liikennöityä kantatietä kulkemiseen.
Toiset asiat kunnassa etenevät, toiset eivät. Toisia saattaa olla valmisteltu pienellä ydinporukalla jo pitkään, kun kuntalaiset saavat asian tietoonsa. Asiat etenevät vauhdilla, kun ne ovat päättäjien ydinporukan mieleen. Eli oman eturyhmän edun mukaisia. Tiilitien puuttuva pätkä on sitä vastoin odottanut kymmeniä vuosia loppuunsaattamista. Mielestäni on kummallista, että kaavoitettu tie jätetään noin vain rakentamatta loppuun. 
Kehotankin kuntalaisia seuraamaan nyt, hoidetaanko asia kunnassa kuntoon. Seuraavat kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2021. Mielestäni enää ei ole oikein varaa jättäytyä sivuun yhteisistä asioista, antaen toisten päättää puolestaan. Tarjoamme mahdollisuutta vaikuttaa oman elämänpiirin asioihin kunnassa. Lähde ehdokkaaksi tai muuten aktiiviseksi äänesi käyttäjäksi.
Teuvan Perussuomalaisille ensiarvoisen tärkeää on päätöksenteon avoimuus, vastuullinen rahankäyttö kunnassa, kuntakorruption kitkeminen ja turvallinen elinympäristö.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntalaisaloite, kuntavaalit, kuntakorruptio, Tiilitie

Mitä meille jää kertomatta?

Perjantai 1.5.2020 - Eliisa Panttila

Julkaistu paikallislehdessä 29.4.2020

Tejuka uutisoi viime numerossa valtamediassa laajasti levitetyn tiedotteen tutkimuksesta, josta moni odotti puolueetonta tietoa tuulivoimaloiden infraäänen terveysvaikutuksista. Itse tutkimus julkaistaan vasta kesäkuussa.

Suomen ympäristöterveys (SYTe) ry kritisoi tutkimusasetelmaa, sillä lähtökohtana oli oletus jonkinlaisesta yliherkkyydestä tai asenteellisesta oireiden yhdistämisestä tuulivoimaloihin. Tutkimusta ei toteutettu puolueettomaan tietoon pyrkivässä tieteessä normaalin satunnaisotannan pelisääntöjen mukaan.

Jos infraääni vaikuttaa terveyteen, se vaikuttaa SYTe:n mukaan ihmisiin samalla tavalla, riippumatta siitä, mistä ihminen kokee oireidensa johtuvan, tai kokeeko hän edes oireilevansa. Aivojen toiminnallisesta magneettikuvauksesta tehty saksalaistutkimus (Weichenberger ym. 2017) vahvistaa tätä näkemystä, sillä se osoittaa ihmisaivojen reagoivan kuulokynnyksen alapuolella oleviin ääniin.

Tuulivoimaloiden terveysvaikutuksia koskevassa keskustelussa on tärkeää huomata, että Weichenbergerin tutkimus kumoaa niin kutsutun nosebo-efektin. Suomessa kiusallisten terveysaiheiden yhteydessä hoettu nosebo-selitys on tyypillistä epätieteellistä huttua, jonka tarkoituksena on lähinnä vältellä perusteellista asioiden selvittämistä ja vastuukysymyksiä.

VTT:n mittauksissa Kurikassa ja Raahen Kopsassa sisämelurajat ylittyivät reilusti. Oleellinen löydös tutkimuksesta Tuulivoima-kansalaisyhdistyksen puheenjohtaja Kalevi Nikulan mukaan onkin, että VTT:n mittaukset varmistivat sen, että tuulivoima-yhtiöiden tekemät sisämelumallinnukset eivät pidä paikkaansa. VTT mittasi taloissa myös 3-D tärinää, mutta se data on analysoimatta. 

Maailmalla tehdään parhaillaan onneksi myös tutkimuksia, joissa pitempiaikaista haittaa selvitetään. Myös Suomessa on kerätty valmiita tutkimusaineistoja, joista asiaa voi tutkia. Tutkivien tahojen tulee olla kuitenkin mahdollisimman neutraaleja.

Juuri julkaistun ruotsalaisen ympäristölääketieteen professori Kerstin Persson Wayen ym. (2020) tutkimuksen mukaan tuulivoimamelu heikentää elintärkeää REM-unta, ja sitä, kuinka palauttavaksi uni koetaan. 

Eliisa Panttila

Kunnanvaltuutettu (ps)

Lähde: SYTe ry

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tuulivoimatutkimus, nosebo, melumittaus, infraääni

Ei syötetä lapsille aikuisten ideologioita

Maanantai 28.10.2019 klo 18:24 - Eliisa Panttila

Julkaistu Jurvan Sanomissa 16.10.2019 sekä lähes samansisältöisenä Tejukassa 9.10.2019

Tänä päivänä näyttää olevan luvallista kiusata lapsia aikuisten vääntämällä ilmastoahdistuksella, ja sekoittaa päät huuhaalla useammista kuin kahdesta sukupuolesta.

Eläinten viikon yhteydessä joissain päiväkodeissa ja kouluissa laitettiin esille Suomen eläinsuojelun (SEY) kampanjajuliste. Siinä lapsi nukkuu pehmopupu kainalossaan - ja pehmopupun ympärillä on häkki. Julisteen visuaalinen viesti pienelle päiväkotilapselle on synkkä. Mielestäni lapsia ei tule altistaa tällaiselle hämmentävälle kuvamateriaalille. Kotiin lapseni päiväkodista jaettiin myös 30-sivuinen, kouluikäisille tarkoitettu "Yksikään eläin ei ole häkkieläin"- tehtävävihko. Esitteen alun väite "me ihmiset olemme eläimiä, kuten koirat, linnut tai vaikkapa liskot" ei ole todenperäinen. Ihminen on kädellinen nisäkäs, mutta hänellä on eläinkuntaan nähden erityisominaisuus: kehittyvä tietoisuus olemassaolostaan.
Eläimet SEY:n esitteeseen on valittu tarkoitushakuisesti, sillä esimerkiksi tavallisimmat lemmikit kissa ja koira on jätetty pois. Näin kritiikki kohdentuu maatalouselinkeinoihin sika-, kana- ja turkistalouteen. Vaikuttaa siltä, että SEY:n kampanjamateriaali on rakennettu muokkaamaan lasten asenteita negatiivisemmiksi erityisesti sika- ja turkistaloutta kohtaan.
Turkistaloudesta, joka Suomessa on maailman vastuullisinta, esitteessä ei ole mitään hyvää sanottavaa. Ihmekös tuo, sillä SEY:n toiminnanjohtaja on "Turkistarhaton Suomi"-aloitteen vireillepanija. Järjestölle kelvollisia sikaloitakin Suomessa on esitteen mukaan vain "muutamia", "joissa siat saavat elää parempaa elämää kuin tavallisissa sikaloissa". Porsitushäkkiä kritisoidessa ei mainita sanallakaan, että se myös suojelee pikkuporsaita litistymästä vahingossa. Parsinavetat ovat myös säännöllisesti SEY:n hampaissa, vaikka suurin osa parsilehmistä on erittäin hyvinvoipia - ulkoilevatkin jopa useammin kuin omat vanhuksemme hoitolaitoksissa.
Seutukunnassamme moni perhe saa toimeentulonsa edellä mainituista maatalouselinkeinoista. Suomalainen hyvinvointi on kehittynyt pitkälle liha- ja maitotaloustuotantomme varassa, eikä ravinnontarpeemme muutu ideologisista syistä. Puolueellinen materiaali loukkaa tuottajia, sillä Suomessa tuotantoeläimiä hoidetaan erittäin vastuullisesti ja kehityshakuisesti - niin kuin eläimiä tuleekin hoitaa. 
 

Ideologisten järjestöjen, kuten SEY:n ja SETA:n, propaganda ei kuulu päiväkoteihin ja kouluihin. Päiväkodissa ja koulussa lasten on saatava olla turvassa aikuisten järjestelmälliseltä vaikuttamiselta. Lapsille tarjottavan tiedon on oltava oikeaa, puolueetonta ja lasten etua tavoittelevaa. Ideologioita ei saa syöttää lapsille vaivihkaa

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: eläinsuojelu, ideologia, tuotantoeläimet, eläintenhoito

Miksi EU-vaaleissa pitää äänestää?

Maanantai 13.5.2019 - Eliisa Panttila

Se, että vaalien suurin häviäjä, keskusta, menee hallitukseen ja vaalien suurin voittaja, perussuomalaiset, jää sen ulkopuolelle, herättää paljon kummastusta äänestäjissä. Monet kysyvät, onko mitään järkeä äänestää, jos ei sillä voi vaikuttaa päätöksentekoon. Tämä on eristämispolitiikan tavoite. Muut puolueet haluavat perussuomalaisten kannattajien turhautuvan äänestämiseen ja jäävän seuraavalla kerralla kotiin. Vastaavasti eristämispolitiikka loppuu vain jos perussuomalaisia äänestetään vaaleista toiseen.

Näyttää siltä, että Suomi on saamassa ennennäkemättömän punaisen hallituksen. Kyse ei ole vain siitä, mitkä puolueet ovat mukana, vaan myös siitä, että niin demarit, vasemmisto kuin vihreät ja RKP ovat tietyssä mielessä radikalisoituneet ja siirtyneet vasemmalle. Jopa keskustassa on sisäistä painetta siirtyä vasemmistolaisempaan politiikkaan. Tällä porukalla saadaan kasaan erittäin maaseutu-, yrittäjä- ja teollisuusvihamielinen hallitus, joka rahoittaa vaalilupauksiaan veronkorotuksilla, rapauttaa Suomen kilpailukykyä ilmastoposeerauksella, lisää parhaan kykynsä mukaan haitallista maahanmuuttoa sekä hyökkää sananvapautta vastaan erilaisin ”vihapuheen” vastaisin kampanjoin. Punavihreät heiluttavat tahtipuikkoa ja keskusta saa palkinnoksi muutaman siltarummun ja maakuntahallinnon.

Koska kokoomus ja keskusta ovat haluttomia yhteistyöhön perussuomalaisten kanssa, tuloksena on todennäköisesti punavihreiden dominoima hallitus maassa, jolla eduskunnassa on vahva ei-sosialistinen enemmistö.

Euroopan parlamentin vaalit pidetään 26.5. Eurovaaleilla on valtava merkitys monestakin syystä. Ensinnäkin kansallismieliset puolueet ovat saamassa historiallisen vaalivoiton kaikkialla Euroopassa. Tämä vie päätöksentekoa Euroopassa järkevämpään suuntaan ja vaikuttaa konkreettisesti lainsäädäntöömme. Perussuomalaiset voivat olla osa tätä kehitystä. Kuuluessamme mahdollisimman suureen ryhmään EU-parlamentissa, olemme paljon kokoamme suurempi vaikuttaja.

Suurin ja välittömin vaikutus eurovaalien tuloksella on kuitenkin kotimaan politiikkaan. Mitä paremmin perussuomalaiset menestyvät, sitä enemmän muilla puolueilla pulttu tutisee. Myös eurovaaleissa meidän pitää osoittaa, että olemme tulleet jäädäksemme. Ihmiset äänestävät meitä, koska he jakavat meidän ajattelutapamme ja arvomaailmamme. Siksi on suomalaisten edun mukaista äänestää eurovaaleissa perussuomalaista ehdokasta.

Eliisa Panttila

Perussuomalaisten puoluehallituksen jäsen

Kirjoituksen lähteenä puheenjohtaja Jussi Halla-ahon puhe perussuomalaisten puoluevaltuustossa 11.5.2019.

1 kommentti . Avainsanat: EU-vaali, europarlamentti, perussuomalaiset, kansallismielisyys

Kallis sähkönsiirto

Torstai 11.4.2019 klo 0:32 - Eliisa Panttila

(Julkaistu maakuntalehdissä otsikolla Panttila vastaa Carunalle.)

Olisi hyvä, että suomalaisilla olisi aina käytössään tietoa puolin ja toisin.

Jyrki Tammivuoren mukaan (Ilkka 1.4.19, Pohjalainen 2.4.19) jakeluyhtiön omistus ei vaikuta sähkönjakelun hintaan. Tällaisen kuvan se tietenkin haluaisi antaa. Katsotaanpa. Pääomistajilta (kanadalainen eläkerahasto 40 %, australialainen pääomasijoittaja 40 % ja suomalaiset eläkeyhtiöt 20 %) Caruna on ottanut miljardivelan, josta se maksaa ”pikavippi-tason” korkoja. Eli käytännössä lainaa itseltään.

Vapaaehtoisesti korkeiden korkojen maksaminen on perin outoa aikana, jolloin yleisten rahoituslaitosten korot ovat historiallisen matalalla. Koska Caruna maksaa tällaisia korkoja pääosin ulkomaisille omistajilleen, ne tahkoavat hyvää tuottoa ilman osinkojakin. Luonnollinen monopoli on sijoittajille erinomaisen tuottoisa, riskitön ostokohde.

Näin jakeluyhtiön toimintatapa, jossa se käyttää hyväkseen ”korkosuunnittelua” pienentääkseen liikevoittoaan suurilla rahoituskuluilla, se saa tuloksen näyttämään kohtuullista tuottoa, jota Energiavirasto valvoo. On selvää että se vaikuttaa sähkönjakelun hintaan. 

Syynä kaikille korotuksille käytetään tietenkin maakaapeloinnista syntyviä kustannuksia, kuinkas muuten. Laskun maksaa suomalainen sähkönkäyttäjä. Eikös sitä liikevoittoa voisi käyttää myös siihen maakaapelointiin, josta voi olla kyllä monta mieltä, vai onko liian monimutkaista? Vissiin on.

Carunan siirtohinta on noussut 2016 tammikuusta lähes 39 %. Alueellisesti tasa-arvoista ei yhtiön hinnoittelu ole, sillä kaupunkilaisen siirtohinta on puolet pienempi kuin maaseudun asukkaan tai mökkiläisen siirtohinta.

Carunan liikevaihto 2017 oli 343 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 42 prosenttia liikevaihdosta. Energiavirasto valvoo, että siirtoyhtiöiden tuottoaste pysyisi kohtuudessa. Carunan miljardivelastaan pääomasijoittajille maksamat korot pienentävät yhtiön tulosta – ja viraston mallin mukaan tuottoaste on kohtuullinen.

Toimintatapa voi olla laillinen – mutta ei hyväksyttävä.

(Lähde: MOT 17.12.2018)

Eliisa Panttila (ps.)

eduskuntavaaliehdokas

Teuva

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sähkönsiirto, caruna, korkosuunnittelu, maakaapelointipakko

Järjen ja tolkun politiikkaa

Torstai 28.3.2019 - Eliisa Panttila

Maksut ja verot jokapäiväisistä välttämättömyyshyödykkeistä, kuten sähköstä ja liikkumisesta, ovat jo ylittäneet useilla suomalaisilla kipurajan. Silti kaikki muut puolueet kuin perussuomalaiset ovat kilvan lisäämässä ilmastonmuutoshysterialla suomalaisten vero- ja maksutaakkaa! Johan siihen jo vientikin sakkaa. Pidän erittäin tärkeänä, että suomalaisten verotaakkaa kevennetään, jotta palkallaan, eläkkeellään, (yritys)tulollaan voi tulla toimeen. Sähkö- ja polttoaineveroa on laskettava, ja nykyinen sähkönsiirron ryöstörahoitus on laitettava kuriin.

Perussuomalaiset vastustivat Carunan myymistä pois valtionomistuksesta. Nyt Caruna repii Suomesta voittoja sijoittajilleen niin paljon kuin irti saa. Siirtomaksut onkin pikaisesti kohtuullistettava, luopumalla eduskunnan määräämästä kaapelointipakosta sekä asettamalla hintakatto, jossa siirtomaksu voi olla enintään 20% kulutetun sähkön hinnasta.

Yhteiskuntamme kaipaa suuria muutoksia; täydellistä huomion palauttamista oleellisimpiin asioihin ja oleellisimpiin ihmisiin: suomalaisiin lapsiin, perheisiin, eläkeläisiin, vanhuksiin ja huono-osaisimpien auttamiseen. Maaseudun elinvoimaisuuteen, huoltovarmuuteen ja pienyrittäjyyteen. Suomalaisten rahan kaataminen kohteisiin, joista ei ole suomalaisille hyötyä, on lopetettava.Perussuomalaiset eroaa muista puolueista siinä. että me olemme vanhan eturyhmäpolitiikan yläpuolella; meillä keskiössä ovat suomalaiset kokonaisuudessaan.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Perussuomalaiset, sähkönsiirtomaksu, verotus

Suomalaisten perusasiat kuntoon!

Tiistai 12.2.2019 klo 20:38 - Eliisa Panttila

Pääministeri Sipilä kiisti, että julkisuuteen nousseet vanhusten hoivapalvelujen vakavat epäkohdat olisivat mitenkään seurausta hallituksen tekemistä leikkauksista. Hän väitti, että hallitus ei ole leikannut kunnilta. Kuntaliiton valtionosuusasiantuntija Lehtosen mukaan pääministerin väite ei pidä paikkaansa, sillä myös tämä hallitus on leikannut peruspalvelujen valtionosuutta (Kuntalehti 29.1.19.). Kuntien vähentyvä rahoitus käy ilmi myös kuntien kirjanpidosta. Arvopohjaansa ilmentävän hallituksen toteuttama suomalaisten halpuutus on kurjistanut maatamme nopeasti.

Istuva hallitus on epäonnistunut tehtävässään suomalaisten turvallisuudesta huolehtimisessa. Maakunta-soten valmistelu kiihdytti epävarmuudellaan suomalaisia pieniä hoivayrityksiä myymään yrityksensä ylikansallisille jäteille, mikä on osaltaan heikentänyt vanhusten hoidon tasoa. Hallituksen toimet hallitsemattoman maahanmuuton lisäämiseksi hallitusohjelmaan kirjatun suitsimisen sijasta ovat heikentäneet merkittävästi suomalaisten lasten ja naisten asemaa ja turvallisuutta omassa kotimaassaan – ja siihen kaadettu veroraha on pois suomalaisilta lapsilta, vanhuksilta, koulutuksesta. Asiat ovat vastakkain, sillä suomalaisten veroraha on rajallista. Meillä on mahdollisuudet ja varaa kattavaan hyvinvointivaltioon vain kun se pidetään rajattuna.

Yhteiskuntamme kaipaa suuria muutoksia; täydellistä huomion palauttamista oleellisimpiin asioihin ja oleellisimpiin ihmisiin: suomalaisiin lapsiin, perheisiin, eläkeläisiin, vanhuksiin ja huono-osaisimpien auttamiseen. Omaan kannattavaan maatalouteen, huoltovarmuuteen ja pienyrittäjyyteen. Suomalaisten rahan kaataminen kohteisiin, joista ei ole suomalaisille hyötyä, tai jotka ovat haitallisia, on lopetettava!

Tavallisten suomalaisten maksu- ja verotaakan keventäminen on välttämätöntä, sillä sekä sietokykymme että veronmaksukykymme on ylittynyt tai ylittymässä. Jotain rajaa!

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vanhukset, hoiva, valtionosuudet, maahanmuutto, sosiaalipolitiikka

Korpeaako jatkuvat taskulla kävijät?

Sunnuntai 20.1.2019 klo 15:27 - Eliisa Panttila

Sähkövero, sähkönsiirtomaksu, arvonlisävero, autovero, polttoainevero; mielipidevero…

Pakollisten menojen taakka alkaa olla jo sitä luokkaa, että siitä eivät tavalliset työssäkäyvätkään suomalaiset enää meinaa selvitä. Työssäkäyvien köyhyys lisääntyy ilmastovouhotuksen verukkeella jatkuvasti ylöspäin ruuvattujen verojen ja maksujen myötä. Aina vain hullumpia esityksiä tulee Bernerin ja kumppaneiden suunnasta. Hallituspäättäjät eivät tunnu tuntevan suomalaisten arkea.  Tai sitten he eivät palvele Suomen kansaa.

Järjestelmä näyttää olevan viritetty siten, että vaurastuminen on meille taviksille lähes mahdotonta. Valtaosalla suomalaisista lähes kaikki tulot menevät välttämättömyyksiin. Valtapuolueet ovat pitkään täyttäneet ensin omat ja kaverin taskut. Mielestäni rehellisen ja ahkeran suomalaisen pitää tulla toimeen palkallaan, eläkkeellään, yritystulollaan, ansiollaan. Elostaan pitäisi voida pikkuisen jopa nauttia työnsä vastineeksi.

Autoilijoilta kerätään moninkertaisesti tienhoitoon käytetty rahasumma, yli 8 miljardia vuonna 2017. Tästä tieverkon ylläpitoon ja kehittämiseen liikeni noin 1 miljardi, josta kehittämishankkeisiin kohdennettiin noin neljännes, ja loput perusväylänpitoon. Maaseudun autoilijoilta kerätystä rahasäkistä annettiin siis vain killinki autoilijoiden tarvitsemien teiden ylläpitoon. Ei käy oikeustajuun, ei. Tällä perustiestöllä mennä liukastellaan tänäkin talvena työmatkat, koulukuljetukset, vanhusten kotihoito, meijerikuljetukset, puukuljetukset, eläinkuljetukset yms. Kesällä kierrellään kuoppia ja kirotaan rikki menneitä renkaita.

Auttaako autoilijoiden kiusaaminen luontoa? Ei. Kehno tiestö ja kallis liikennepolttoaine muine liikkumisen veroineen ja maksuineen syö vain yrityshalut ja kansallisen kilpailukykymme. Suomessa oma auto on meille useimmille välttämättömyys, elinehto. Perussuomalaisena puolustan suomalaisten sekä teollisuutemme toimintaedellytyksiä. Haluamme sähkö- ja polttoaineverot EU:n minimitasolle, kun taas muut puolueet esittävät niihin rajuja korotuksia.

Mitä Sinä haluat veroillasi olla tukemassa? Suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia? Niin minäkin. Vanhusten ja apua tarvitsevien huolenpitoa sekä lastemme kasvua ja koulutusta? Kyllä. Sitä vastoin verorahoillani en halua olla tukemassa tuulivoiman ulkomaille valuvia yritystukia ja lastemme turvallisuutta rajusti uhkaavaa laitonta maanmuuttoa. Suomen noin 55 miljardin budjetista maahanmuuttoon palaa suomalaisten rahoja reilusti yli miljardi euroa vuodessa, ja yritystukiin noin 4 miljardia. Tavallisten suomalaisten elämää voisi huojentaa merkittävästi pienemmilläkin summilla: PS esitti valtion budjettiin eläkkeiden verotuksen keventämistä 50 miljoonalla – ei käynyt hallitukselle – sekä pienituloisille lapsiperheille suunnatun lapsivähennyksen palauttamista 70 miljoonalla – mikä ei käynyt edes vasemmistolle.

Perussuomalaiset eroaa kaikista muista puolueista käsityksessä siitä, mitkä ovat julkisen vallat tehtävät – meidän mielestämme se on huolehtia suomalaisista. Elämän edellytyksistä, kuten tiestö, terveys, turvallisuus. Suomen budjetti on aivan mahdollista tasapainottaa nykyisen jatkuvan alijäämän tekemisen eli velkaantumisen sijaan, kun suomalaisilta kerätyt varat sijoitetaan viisaasti ensisijaisesti suomalaisten hyväksi. Nyt vallassa olevalta hallitukselta puuttuu halu tehdä se. Minulle riittää jo suomalaisten rahojen haaskaaminen ja Suomen polkumyynti!

Eliisa Panttila, Teuva

eduskuntavaaliehdokas (ps)

Kirjoitus julkaistu mm. maakuntalehti Ilkassa 14.1.2019

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: verotus, autovero, tienhoito, julkisen vallan tehtävät, maaseutu, elinvoima maahanmuutto

KUNTALAISTEN VAPAA TIEDONSAANTI TÄRKEÄÄ PERUSSUOMALAISILLE

Perjantai 23.11.2018 klo 5:54 - Eliisa Panttila

Julkaistu Tejukassa 22.11.2018

Teuvan Perussuomalaiset ry lahjoitti kotikuntamme kirjastoon Hege Storhaugin menestyksekkään tietokirjan Islam, yhdestoista vitsaus. Idea tähän tuli kuntalaiselta, joka halusi lainata keväällä Teuvan kirjastosta kirjan, jota ei täällä ollut, ja se tilattiin hänelle Isonkyrön kirjastosta asti. Haluamme, että kuntalaisilla on mahdollisuus saada syventävää tietoa niistäkin suomalaisia koskettavista ajankohtaisista asioista, joista valtamedia ei halua kertoa. Siksi lahjoitamme kirjan kirjastoomme toivoen sen kiertävän ahkerasti aikuisten käsissä.

Norjalainen kirjailija ja ihmisoikeusaktivisti Hege Storhaug tarkastelee teoksessaan EU:n harjoittaman pakolaispolitiikan kautta rajusti levinneen islamin ilmenemistä pohjoismaisissa yhteiskunnissa sekä Euroopassa. Storhaugille tuttu nuori sunnimuslimityttö kehotti häntä kirjoittamaan tämän kirjan, joka kuvaa käytännönläheisesti aggressiivisin ottein leviävän uskontojärjestelmän mukanaan tuomista vaikutuksista kansalaisten ja yhteiskunnallisten toimijoiden elämässä. Storhaug on asunut Pakistanissa kaksi vuotta sekä tutkinut aihepiiriä eri maissa. Hän toimii Human Rights Service - järjestön tiedottajana. Ilmestyessään vuonna 2015 Storhaugin kirja oli Norjan suurimpia bestsellereitä, vaikka valtamedia jätti sen suurimmaksi osaksi huomiotta. Kirja yritettiin ja yritetään edelleen häivyttää vaikenemalla.

Suomessakaan Storhaugin kirjan keväällä ilmestynyt suomennos ei ole saanut huomiota valtamediassa, johtuen valtamedian maahanmuuttokeskustelua vaientavasta vastakkaisesta agendasta. Valitettavasti vallitsevaa meilläkin on asiallisen ja tietoon perustuvan näkökulman vähäisyys tunnepitoisessa ja usein vääristyneessä julkisessa keskustelussa. Tästä syystä Perussuomalaisten herättelemä ja ylläpitämä keskustelu on erityisen tärkeää. Eurobarometrin mukaan turvallisuus ja maahanmuutto ovat kuitenkin eurooppalaisille tärkeämpiä teemoja kuin ilmastonmuutos, vaikka Yle vastoin totuutta toisin väitti. Yle kyhäilee kokoon tarkoitushakuisesti sadoittain ilmastoalarmistisia ”uutisia” pyrkien kääntämään huomion pois maahanmuuton räikeistä ongelmista – joista uutisointi on usein valitettavan peittelevää ja harhaanjohtavaa.

Hyviä lukuhetkiä huovan lämmössä vuoden pimeimpään aikaan!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: maahanmuutto, Hege Storhaug, Islam, yhdestoista vitsaus, Teuvan kirjasto

Tärkeintä on ajatella itsenäisesti

Lauantai 6.10.2018 klo 9:36 - Eliisa Panttila

Perussuomalaisten valtuustoryhmän tervehdyspuheenvuoro 150-vuotiaalle Teuvalle

Teuvan kunnanvaltuustossa 1.10.2018 

Merkittävältä suomalaiselta ajattelijalta, kirjailija Leena Krohnilta kysyttiin, millainen ajattelu on erityisen tärkeää juuri nyt. Hän vastasi, että itsenäinen ajattelu. Itsenäinen tarkoittaa, että luottaa enemmän omiin havaintoihinsa ja kokemuksiinsa totuutta etsiessään kuin siihen, mitä naapurustossa pidetään totena.

 

Itsenäinen ajattelu on tärkeää päättäjälle, itsenäiset päätökset kunnalle. Teuvan kunta on osoittanut kehittymiskykynsä viime aikoina. Taloudellista pohjakosketusta tarvittiin yhteisen suunnan ja yhteishengen löytymiseksi päätöksentekoon. Yhteishenkeä päätöksenteossa on rakennettu tekemällä yhdessä suuntaviittoja ja tavoitteita. Teuva on edelläkävijä päätöksenteon laadun kehittämisessä: yhdessä luoduista eettisistä ohjeista voidaan Teuvalla olla syystä ylpeitä.

 

Niukkuus opettaa myös päättäjiä priorisoimaan. Haasteena on pysytellä selvillä kuntalaisten hyvinvoinnista; vastaanottaa palautetta, olla selvillä ja oppia päätösten seurauksista. Tarvittaessa on osattava mukauttaa toimintatapaa kuntalaisten palautteen pohjalta. Kuntalaista kaveria ei jätetä.

 

Teuva on tavallaan kotoisin rannikon Närpiön sylistä, josta se itsenäistyi 150 vuotta sitten. Teuvalle merkittävä piirre on rohkea luovuus, joka ilmenee esimerkiksi siinä, että suomalaisille vakavan ja pyhän saunomisen ympärille on luotu keveän hauskanpidon liikkuvien saunojen juhla. Suomalaisen kulttuurin rikkaus Teuvalla lyö laudalta monet isommat kaupungit. Teuvan kunnalla on tarjota asukkailleen turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä, mahdollistakoot päättäjät jatkossakin tämän hyvän. Meillä täällä on kokemus asioihin vaikuttamisen mahdollisuudesta – toivottavasti myös jokaisella kuntalaisella Teuvalla on. Meidän tehtävämme onkin kuulla kuntalaisten ääni ja tuoda se tänne päätöksentekoon.

 

Näillä ajatuksilla Teuvan Perussuomalaisten valtuustoryhmä onnittelee 150-vuotiasta Teuvan kuntaa. Kehittyköön täällä edelleen eettinen ja tosiasiat tunteva päätöksenteko, jolloin Teuvan kunta voi tarjota turvallisen ja toimivan asuinpaikan kuntalaisilleen!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Teuva 150 vuotta, Leena Krohn, itsenäisyys, kunnanvaltuusto

Selkärankaista vastuunkantoa

Maanantai 24.9.2018 klo 15:38 - Eliisa Panttila

Oulun kaupunginvaltuuston Riikka Moilanen (kesk) puhui maanantain kokouksessa ihmisroskista. Kokouksessa valppaana ollut Sebastian Tynkkynen (ps) vastasi heti napakasti, että ihmiset eivät ole roskia; ja on kysyttävä, miten päättäjät mahdollistavat Moilasen esille nostamaa ihmisten syrjäytymistä.
Tynkkynen tiedusteli lisäksi maanantaina tviitissään Pihlajalinnalta, vastaako Moilasen kannanotto Pihlajalinnan arvoja. Tiistaiaamuna ilmoitettiin, että Moilanen ei jatka työssään Pihlajalinna Oulu Oy:n toimitusjohtajana.
Pihlajalinna ilmaisi näin selkeästi, mitä yrityksen arvomaailma ei ole. Moilanen kantoi vastuunsa ja maksoi kohtuullisen ison hinnan ajattelemattomasta puheestaan. Tämä on rivakkaa selkärankaisten vastuunkantoa.
Tällaisen vastuuseen laittamisen ja vastuun ottamisen tekemisistään soisi yleistyvän yhteiskunnassamme aina ylimpiin päättäjiin asti. Sillä maton alle lakaistuista ja välinpitämättömästi vaietuista möhläyksistä meillä ei puutetta ole.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: "ihmisroska", arvomaailma, Riikka Moilanen

Teuvan Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenvuorot kunnanvaltuuston kokouksessa 4.6.2018

Keskiviikko 1.8.2018 klo 0:21 - Eliisa Panttila

Aloitteista

Yhdyskuntarakennevaliokunnassa ollaan läpiviemässä yksityisteiden hoitokuntiin siirtymistä. Kannusteena hoitokuntien toiminnalle kunta huolehtii teiden talvikunnossapidosta. Teuvan Perussuomalaisten valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että aloite numero 12 toteutuu yksityisteiden talvihoidon järjestämisessä. Eli kunta huolehtii tien talvikunnossapidosta, mikäli tien varrella asuu yksikin kuntalainen vakituisesti. Perusteluna on kuntalaisten tasapuolinen ja yhdenvertainen kohtelu. Kustannus on kunnalle vähäinen, mutta kuntalaiselle merkittävä elämänlaatuun talvisin vaikuttava asia - ja nämäkin kuntalaiset maksavat kiinteistöveroa.


Teak ja osakemyyntivoitto

Perussuomalaisten valtuustoryhmä kiittää valtuutettu Leppäniemeä tarkkaavaisuudesta ja Teak-asioiden esille nostamisesta. Talousarviossa konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa sivulla 106 Teakin saama osakemyyntivoitto viime vuodelta on lähes 900 000 euroa. Perussuomalaiset edellyttää, että Teuvan kunnanvaltuusto osoittaa määrätietoista päätöksentekokykyä, ja huolehtii, että Teakin saama myyntivoitto käytetään Teakin perusajatuksen mukaiseen toisen asteen koulutuksen kehittämiseen. Myyntivoiton on edistettävä Kunnanvaltuuston määrittelemää kuntastrategiaa ja Teuvan kunnan etua. Osakemyyntivoittovarojen käyttöön on oltava suunnitelma, joka on myös jälkeen päin todennettavissa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tienhoitokunnat, teak, osakemyyntivoitto

Vanhemmat kirjoitukset »