Yhteystiedot

Eliisa Panttila
puh: 050-570 8243
eliisa.panttila(at)gmail.com


Rajoitettu sananvapaus ei ole sananvapautta

Tiistai 30.8.2022 klo 11:00 - Eliisa Panttila


Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston demokratiapoliittinen periaatepäätös suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla

Eriävä mielipide kunnanhallituksen kokouksessa 29.8.2022


Kaikilta osin en yhdy esittelijän näkemyksiin. 


2.5 "Yhteiskunnallinen keskustelukulttuuri on avoin, moniarvoinen ja syrjimätön sekä mahdollistaa eri väestöryhmien osallistumisen."


Sananvapauden todettiin kaventuneen.


Vastaukseksi tarjotaan vihapuheen kitkemistä. Tässä on ristiriita, sillä mielivaltaisin vihapuhe-leimoin juuri rajoitetaan sananvapautta.

Luonnoksessa esitetty toimenpide, ”vihapuheeseen” keskittyminen, vie huomiota pois siitä tosiasiasta, että vihapuhe-termin mielivaltainen käyttö on keskeinen syy viime vuosien sananvapauden kaventumiseen. Oikeustajun vastaisia ja mielivaltaisia vihapuhe-leimoja, jopa -tuomioita, on käytetty toisinajattelijoiden vaientamisen. 

Sensuuri-sana näyttää korvatun vihapuhe-termillä: ”Vihapuhe myös kaventaa yhteiskunnallista keskustelua.” Kuntapäättäjä-kokemukseni mukaan sensuuri kaventaa yhteiskunnallista keskustelua. Sensuuria luodaan leimaavalla, häpäisevällä vihapuhe- ja disinformaatioretoriikalla.

Suomen Perustuslain mukaan ”Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.” Jos tätä oikeutta rajoitetaan, jottei kukaan vain loukkaantuisi (ts. kokisi mielipahaa), ei ole sananvapautta. Toistan vielä: Jos sananvapautta rajoitetaan jotenkin, ei sitä ole.

Vihapuheen ja disinformaation määrittelemisestä vastaa valtaapitävä taho, ja määrittelyyn sisältyy aina oman edun tavoittelun ja mielivallan mahdollisuus. Plandemia-aikana on tullut hyvin ilmi, kuinka vallassa olevat tahot ovat järjestelmällisesti leimanneet toisinajattelijoiden tietoja ja näkemyksiä disinformaatioksi. Ennätysmäärä lääketieteellisiä huippuasiantuntijoita ja ammattilaisia on vaiennettu vallan medioissa. Tämä on syy, miksi sananvapaus viime vuosina on kaventunut - valtaapitävän tahon toteuttama yksipuolinen tiedotus ja moninäkökulmaisen keskustelun estäminen ruokkii vihapuheeksi nimettyä ilmiötä.

2.7 "Suomi tukee demokratiakehitystä kansainvälisesti".

Toimenpiteinä tarjotaan mm. ”Tuetaan kansainvälisesti puolueita ja parlamentteja, jotta politiikassa aliedustettujen ryhmien poliittinen osallistuminen vahvistuu.”

Ei. Suomalaisten verorahat on käytettävä suomalaisten välttämättömien tarpeiden täyttämiseen, ei muiden maiden hallitusten tukemiseen.

Avainsanat: Sananvapaus, vihapuhe, demokratia, politiikka, demokratiapolitiikka


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini