Yhteystiedot

Eliisa Panttila
puh: 050-570 8243
eliisa.panttila(at)gmail.com


Tuulivoiman suojaetäisyydestä Teuvan kunnanjohtajalle ja kunnanhallituksen jäsenille

Keskiviikko 1.11.2017 klo 16:15 - Eliisa Panttila

Äystööläiset ovat ilmaisseet reippaasti tahtotilansa asuinalueelleen työntyvää tuulivoimateollisuussuunnitelmaa kohtaan ja esittävät 2 km suojaetäisyyttä asutuksen ja tuulivoimaloiden välille. Kunnanjohtajan eilisessä blogissaan esittämä tulkinta kunnassa määritellyn suojaetäisyyden lainvastaisuudesta on kyseenalainen. (Näin voisi ehkä väittää tuulivoimatoimijan edustaja, mutta monet heidän väitteensä ovat osoittautuneet paikkaansa pitämättömiksi.) Kaikki mitä ei ole laissa määrätty ei suinkaan ole lain vastaista.

Maankäyttö- ja rakennuslain tarkoituksena on edistää kuntalaisten terveellistä, turvallista ja viihtyisää asuinympäristöä. Tuulivoimateollisuuden on todettu tuovan haittoja kuntalaisten asumisviihtyvyyteen ja terveyteen. Suojavyöhykkeen voi katsoa (varovaisuusperiaatteenkin nojalla) suojaavan asukkaita haitoilta, joita ei vielä täysin tunnisteta. Näin kuntalaisten suojaksi kunnassa linjattu suojaetäisyys on maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukainen. Se on linjaus, jota huomioiden kunnanvaltuusto ja -hallitus toimeenpanee tehtäväänsä kunnan maankäytön toteuttamisessa. Vastaava suojaetäisyys on käytössä jo ainakin Uudessakaupungissa, Porissa, Pyhäjoella, Raahessa, Mustasaaressa, Hollolassa, Asikkalassa ja Kuortaneella.

Kunnanhallitus on ottanut vastaan informaatiota tuulivoimatoimijalta, mutta ei ole kutsunut tasapuolisuuden vuoksi iltakouluunsa alan haittoja tuntevan kansalaisjärjestön edustajaa. Useilla kunnanvaltuutetuilla / kunnanhallituksen jäsenillä on sidoksia maanomistajina tai sukulaisuussuhteen kautta tuulivoimatoimijoihin / edunsaajiin, mikä saattaa aiheuttaa puolueellisuutta päätöksenteossa. Olisikin reilua asiaa jatkossa käsiteltäessä tuoda esille omat sidokset alaan. Meidän on kuitenkin kuntalaisten valtuuttamina tarkasteltava asioita monesta näkökulmasta arvioiden, jotta saadaan aikaan laadukasta päätöksentekoa.

Onko kunnahallitus avoin / halukas tarkastelemaan asiaa muista näkökulmista kuin taloudellista etuaan ajavan tuulivoimatoimijan ja taloudellista etua toivovan maanomistajan näkökulmasta? Voiko kuntalainen luottaa siihen, ettei kunnanjohtaja ja kunnanhallitus toimi jossain määrin ohjaillusti, puolueellisen tiedon varassa? Kyse on viime kädessä siitä, uskalletaanko Teuvalla tehdä kuntalaisten tahtoa kunnioittavia itsenäisiä päätöksiä. Löytyykö johtajuutta, ns. munaa, vai toimitaanko pultut tutisten tuulivoimatoimijan toiveiden mukaan?

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tuulivoima, suojaetäisyys, Äystö, kunnanhallitus