Yhteystiedot

Eliisa Panttila
puh: 050-570 8243
eliisa.panttila(at)gmail.com


Hitaasti kiiruhtamisesta jarruttamiseen

Sunnuntai 7.6.2020 - Eliisa Panttila

Julkaistu Tejukassa 4.6.2020
Maanantain tilinpäätöskokouksessaan kunnanvaltuusto käsitteli vireillä olevat kuntalaisaloitteet. Aloitteet toimenpiteineen käydään valtuustossa läpi kerran vuodessa.
Teuvan perussuomalaisten valtuustoryhmä on esittänyt elinvoimaisen taajaman toimenpidealoitteena Tiilitien puuttuvan tienpätkän loppuunsaattamista kevyen liikenteen väylänä sekä Perälän Koskelan koululta Porvarintien risteykseen johtavaa kevyen liikenteen väylää. Mielestämme kuntalaisten sujuvan ja turvallisen liikkumisen mahdollistaminen on kunnassa perusasioita, ja se mahdollistaa mm. terveyttä edistävän arjen hyötyliikunnan.
Myös Tiilitien asukas Mauri Filppula totesi omassa, osittain vastaavansisältöisessä aloitteessaan kuntalaisten kaipaaman tieosuuden lyhentävän matkoja, ja lisäävän etenkin lasten ja liikkumisapuvälineitä käyttävien vanhusten liikenneturvallisuutta. Tällöin heidän ei tarvitsisi käyttää vilkkaasti liikennöityä kantatietä kulkemiseen.
Toiset asiat kunnassa etenevät, toiset eivät. Toisia saattaa olla valmisteltu pienellä ydinporukalla jo pitkään, kun kuntalaiset saavat asian tietoonsa. Asiat etenevät vauhdilla, kun ne ovat päättäjien ydinporukan mieleen. Eli oman eturyhmän edun mukaisia. Tiilitien puuttuva pätkä on sitä vastoin odottanut kymmeniä vuosia loppuunsaattamista. Mielestäni on kummallista, että kaavoitettu tie jätetään noin vain rakentamatta loppuun. 
Kehotankin kuntalaisia seuraamaan nyt, hoidetaanko asia kunnassa kuntoon. Seuraavat kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2021. Mielestäni enää ei ole oikein varaa jättäytyä sivuun yhteisistä asioista, antaen toisten päättää puolestaan. Tarjoamme mahdollisuutta vaikuttaa oman elämänpiirin asioihin kunnassa. Lähde ehdokkaaksi tai muuten aktiiviseksi äänesi käyttäjäksi.
Teuvan Perussuomalaisille ensiarvoisen tärkeää on päätöksenteon avoimuus, vastuullinen rahankäyttö kunnassa, kuntakorruption kitkeminen ja turvallinen elinympäristö.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntalaisaloite, kuntavaalit, kuntakorruptio, Tiilitie