Yhteystiedot

Eliisa Panttila
puh: 050-570 8243
eliisa.panttila(at)gmail.com


Tärkeintä on ajatella itsenäisesti

Lauantai 6.10.2018 klo 9:36 - Eliisa Panttila

Perussuomalaisten valtuustoryhmän tervehdyspuheenvuoro 150-vuotiaalle Teuvalle

Teuvan kunnanvaltuustossa 1.10.2018 

Merkittävältä suomalaiselta ajattelijalta, kirjailija Leena Krohnilta kysyttiin, millainen ajattelu on erityisen tärkeää juuri nyt. Hän vastasi, että itsenäinen ajattelu. Itsenäinen tarkoittaa, että luottaa enemmän omiin havaintoihinsa ja kokemuksiinsa totuutta etsiessään kuin siihen, mitä naapurustossa pidetään totena.

 

Itsenäinen ajattelu on tärkeää päättäjälle, itsenäiset päätökset kunnalle. Teuvan kunta on osoittanut kehittymiskykynsä viime aikoina. Taloudellista pohjakosketusta tarvittiin yhteisen suunnan ja yhteishengen löytymiseksi päätöksentekoon. Yhteishenkeä päätöksenteossa on rakennettu tekemällä yhdessä suuntaviittoja ja tavoitteita. Teuva on edelläkävijä päätöksenteon laadun kehittämisessä: yhdessä luoduista eettisistä ohjeista voidaan Teuvalla olla syystä ylpeitä.

 

Niukkuus opettaa myös päättäjiä priorisoimaan. Haasteena on pysytellä selvillä kuntalaisten hyvinvoinnista; vastaanottaa palautetta, olla selvillä ja oppia päätösten seurauksista. Tarvittaessa on osattava mukauttaa toimintatapaa kuntalaisten palautteen pohjalta. Kuntalaista kaveria ei jätetä.

 

Teuva on tavallaan kotoisin rannikon Närpiön sylistä, josta se itsenäistyi 150 vuotta sitten. Teuvalle merkittävä piirre on rohkea luovuus, joka ilmenee esimerkiksi siinä, että suomalaisille vakavan ja pyhän saunomisen ympärille on luotu keveän hauskanpidon liikkuvien saunojen juhla. Suomalaisen kulttuurin rikkaus Teuvalla lyö laudalta monet isommat kaupungit. Teuvan kunnalla on tarjota asukkailleen turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä, mahdollistakoot päättäjät jatkossakin tämän hyvän. Meillä täällä on kokemus asioihin vaikuttamisen mahdollisuudesta – toivottavasti myös jokaisella kuntalaisella Teuvalla on. Meidän tehtävämme onkin kuulla kuntalaisten ääni ja tuoda se tänne päätöksentekoon.

 

Näillä ajatuksilla Teuvan Perussuomalaisten valtuustoryhmä onnittelee 150-vuotiasta Teuvan kuntaa. Kehittyköön täällä edelleen eettinen ja tosiasiat tunteva päätöksenteko, jolloin Teuvan kunta voi tarjota turvallisen ja toimivan asuinpaikan kuntalaisilleen!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Teuva 150 vuotta, Leena Krohn, itsenäisyys, kunnanvaltuusto