Yhteystiedot

Eliisa Panttila
puh: 050-570 8243
eliisa.panttila(at)gmail.com


Hitaasti kiiruhtamisesta jarruttamiseen

Sunnuntai 7.6.2020 - Eliisa Panttila

Julkaistu Tejukassa 4.6.2020
Maanantain tilinpäätöskokouksessaan kunnanvaltuusto käsitteli vireillä olevat kuntalaisaloitteet. Aloitteet toimenpiteineen käydään valtuustossa läpi kerran vuodessa.
Teuvan perussuomalaisten valtuustoryhmä on esittänyt elinvoimaisen taajaman toimenpidealoitteena Tiilitien puuttuvan tienpätkän loppuunsaattamista kevyen liikenteen väylänä sekä Perälän Koskelan koululta Porvarintien risteykseen johtavaa kevyen liikenteen väylää. Mielestämme kuntalaisten sujuvan ja turvallisen liikkumisen mahdollistaminen on kunnassa perusasioita, ja se mahdollistaa mm. terveyttä edistävän arjen hyötyliikunnan.
Myös Tiilitien asukas Mauri Filppula totesi omassa, osittain vastaavansisältöisessä aloitteessaan kuntalaisten kaipaaman tieosuuden lyhentävän matkoja, ja lisäävän etenkin lasten ja liikkumisapuvälineitä käyttävien vanhusten liikenneturvallisuutta. Tällöin heidän ei tarvitsisi käyttää vilkkaasti liikennöityä kantatietä kulkemiseen.
Toiset asiat kunnassa etenevät, toiset eivät. Toisia saattaa olla valmisteltu pienellä ydinporukalla jo pitkään, kun kuntalaiset saavat asian tietoonsa. Asiat etenevät vauhdilla, kun ne ovat päättäjien ydinporukan mieleen. Eli oman eturyhmän edun mukaisia. Tiilitien puuttuva pätkä on sitä vastoin odottanut kymmeniä vuosia loppuunsaattamista. Mielestäni on kummallista, että kaavoitettu tie jätetään noin vain rakentamatta loppuun. 
Kehotankin kuntalaisia seuraamaan nyt, hoidetaanko asia kunnassa kuntoon. Seuraavat kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2021. Mielestäni enää ei ole oikein varaa jättäytyä sivuun yhteisistä asioista, antaen toisten päättää puolestaan. Tarjoamme mahdollisuutta vaikuttaa oman elämänpiirin asioihin kunnassa. Lähde ehdokkaaksi tai muuten aktiiviseksi äänesi käyttäjäksi.
Teuvan Perussuomalaisille ensiarvoisen tärkeää on päätöksenteon avoimuus, vastuullinen rahankäyttö kunnassa, kuntakorruption kitkeminen ja turvallinen elinympäristö.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntalaisaloite, kuntavaalit, kuntakorruptio, Tiilitie

Kohti vilpitöntä yhteiskuntaa

Tiistai 7.2.2017 klo 15:04 - Eliisa Panttila

Julkaistu Tejuka-lehdessä 18.1.2017

Rohkea ja näkyvä toimija huomataan. Arvostan saamaani asiakeskeistä palautetta, oli se sitten kehuvaa tai kriittistä. Vanhoja puolueita edustava vanhempi mieshenkilö kotikylästäni hyökkäsi hiljan paikallislehdessä henkilöni kimppuun. Sama tapahtui viime eduskuntavaalien alla. Tarkoituksena on ilmeisesti ollut horjuttaa asemaani ehdokkaana vaaleissa. Negatiivisuudella ilmaston pilaamisen sijaan täällä olisi paikallaan hyvän käytöksen talkoot. On tärkeä taito oppia olemaan kohteliaasti eri mieltä. Asiallisuus on sitä, että keskustellaan rohkeasti asioista. Kun asia-argumentit ovat huteralla pohjalla, suomalainen alentuu mitätöimään henkilöä. Onko toisen ihmisen ja hänen motiiviensa julkinen mitätöinti sitä paljon puhuttua vihapuhetta? On. Kiintoisaa on, että henkilöäni panettelemaan pyrkivien lehtikirjoitusten jälkeen olen saanut pahoitteluja ja kannustusta empaattisilta ihmisiltä – lähinnä naapurikunnista. Millaisen toimintakulttuurin esimerkkiä kunnassamme tarjotaan kasvaville kuntalaisille?

En hyväksy epärehellisyyttä enkä oman edun tavoittelua, puetaan se kuinka yleviin maailmanparantamisen peitetermeihin tahansa. Esimerkiksi talkoilla tarkoitetaan yhteiseksi hyväksi korvauksetta tehtävää työtä, kun taas ns. ilmastotalkoot-käsite pyrkii hämärtämään vihreänä markkinoitua taloudellisen voiton tavoittelua. Pitkään on ollut ahneus vanhan vallan ohjaksissa. Vilppi onneksi paljastuu nykyään nopeasti. Todellisuus, se tulee ilmi vakuutteluittakin. Vanhan elitismin harvainvallan ja kähminnän vastavoimana toimivassa Perussuomalaisessa kansanliikkeessä arvostan eniten rehellisyyttä yhteisten asioiden hoidossa. Ei ole mitään peiteltävää, kun rakentaa rehellisyyden varaan. Ei ole edes syytä provosoitua valheisiin perustuvista hyökkäyksistä. Kyllä aika totuuden näyttää. Menneinä aikoina totuudentorvet vaiennettiin risteille ja rovioille, jossain päin vieläkin. Tässä ajassa ja paikassa riemuitsen saadessani toimia rehdisti sanan vapaudessa. Nyt on paras aika olla vilpittömän rohkea ja tulla mukaan uudistamaan kotikuntaa ihmislähtöisesti.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: perussuomalaiset, kuntavaalit, ilmastotalkoot, talkoot, vilpittömyys

Linjauksia kansalaisten terveyden suojaksi

Sunnuntai 15.1.2017 klo 22:34 - Eliisa Panttila

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri ry:n julkilausuma tuulivoiman terveyshaitoista

Etelä-Pohjanmaan piirin alueesta (Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaa) on muodostunut tuulivoiman haittojen kokeilualuetta, mitä ei ole kunnissa onnistuttu ennakoimaan. Kyse on lopultakin hyvin suuria riskejä käsittävästä liiketoiminnasta, jossa on mahdollista aiheuttaa myös merkittävää ympäristön saastumista.

Tuulivoimarakentaminen perustuu hulppeaan tukeen, mutta tuulivoimatuotantoa näin lähellä asutusta ei ole tieteellisesti pystytty osoittamaan turvalliseksi tai haitattomaksi. Päinvastaista tieteellistä näyttöä maailmalta sen sijaan on usean vuosikymmenen ajalta.

Tuulivoimamelu on sekä taajuudeltaan että ajallisesti vaihtelevaa, joten siihen ei totu. Melu koetaan pahimpana yöaikaan. Tutkimusten mukaan matalataajuiset infraäänet kantavat useita kymmeniä kilometrejä ja menevät rakenteiden läpi, ja näin häiritsevät etenkin yöaikaan ihmisten yöunta. Alueemme tuulivoimaloiden melupäästöjen seurauksena mm. eksponentiaalisesti yleistyvät univaikeudet ovat vakava uhka terveydelle ja työkyvylle.

Tyypillisiä matalataajuisen melun aiheuttamia ensimmäisiä stressioireita kehossa ovat mm. korvaoireet, päänsärky, huimaus, pahoinvointi, muisti- ja keskittymisvaikeudet, poikkeuksellinen ärtyisyys, lihasten voimattomuus ja kramppaaminen, verenpaineen voimakkaat vaihtelut, sydämen tiheälyöntisyys ja rytmihäiriöt sekä uni- ja nukahtamisvaikeudet.

Oireiden voidaan katsoa aiheutuvan tuulivoimaloista, jos ne ovat ilmaantuneet tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen, helpottavat riittävän kaukana (yli 40 km) tuulivoima-alueista ja uusivat tuulivoima-alueen läheisyyteen palatessa.

Todisteluvelvollisuus ei ole tuulivoimatuotannon melupäästöjen sairastuttamilla ihmisillä, vaan viranomaisilla, mukaan luettuna kuntien valtuutetuilla, joilla on päättämistään asioista sekä vastuu että selvilläolovelvollisuus. 

Edellytämmekin, että sekä Etelä-Pohjanmaan että Pohjanmaan valtuustot asettavat kuntalaisten terveyden ja viihtyvyyden ensisijalle, jolloin tuulivoimakaavoitus- ja rakentaminen keskeytetään, kunnes aiheutuneesta terveysongelmasta on saatu totuudenmukainen ymmärrys.

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri ry.

Myös perussuomalaisten tuoreessa kuntavaaliohjelmassa linjataan, että kansalaisten terveys on laitettava tuulivoimateollisuuden edelle: Varovaisuusperiaatteen mukaisesti kuntien ei tule tässä vaiheessa myöntää uusia rakennuslupia tuulivoimalle. Asia on selvitettävä, ja kansalaisten terveys on laitettava etusijalle.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: julkilausuma, tuulivoima, etelä-pohjanmaa, kaavoitus, kuntavaalit

Kuntasoppaa

Keskiviikko 11.12.2013 - Eliisa Panttila

Mauri Kuusisto arvelee Kauhajoki-lehdessä (4.12.) kunnanvaltuuston päätöksen selvittää kuntaliitosta Kurikan kanssa syntyneen vain halusta ”näpäyttää yhtä puoluetta”. Tämä ei pidä paikkaansa. Ennemminkin taustalla on turhautuminen liikelaitoskuntayhtymään, jota emme ole yrittämisestä huolimatta kyenneet kehittämään haluttuun suuntaan. Jo kevään viimeisessä valtuustossa perussuomalaiset olisi ollut rajoittamassa kunnanjohtajan esityksen mukaisesti liikelaitoskuntayhtymän pyytämää lisämäärärahaa. Puolueidenvälistä kilpailua, nokittelua ja vanhojen ennakkoluulojen ylläpitämistä minun on oman sukupolveni edustajana vaikea ymmärtää. Kuten moni ikäiseni, näen päätöksentekoon osallistumisen yksinkertaisesti yhteisistä asioista vastuun kantamisena.

Kuntalaisen kannalta terveyspalvelut ovat toimineet varmasti pääosin hyvin, mutta iso organisaatio on vienyt päätöksentekoa etäämmälle ihmisten arjesta ja tulee hurjan kalliiksi. Hyvä kysymys varmasti on, pystyykö toinenkaan naapuri tarjoamaan sen enempää. Mutta maamme nykyinen hallitus painostaa kuntapäättäjiä hämmentämään kuntasoppaa tahtomaansa suuntaan. Kuntapäättäjät hääräävät kuntaliitosten parissa eivätkä ehdi liitoshuolissaan suunnitella elinkeinopolitiikkaansa. Maamme hallituksen toimet ilmentävät nyt huolestuttavasti enemmän harvainvaltaa kuin demokraattista toimintatapaa. Kapinointia lähivaikuttamisen puolesta soisi Suomenmaahan enemmän. Perussuomalaiset eivät hyväksy pakottamista kuntaliitoksiin. Kuten Anu Mäntylä valtuustossa ryhmäpuheenvuorossamme totesi, itsenäisyys on meille ensisijainen vaihtoehto. Myös yhteistyö karaktääristen rannikkokuntien kanssa olisi meille mieleistä, mutta ne eivät ole vielä kypsyneet yhteistyömahdollisuuksiin. Gustav Skuthälla Närpiöstä kirjoitti mielenkiintoisesti Teuvan ja Närpiön yhteisestä kulttuuriperinnöstä ja arvomaailmasta (Tejuka 20.11.). Kuten rannikkokunnilla Närpiöllä ja Kaskisilla, myös Teuvalla on erityisiä ja arvokkaita ominaispiirteitä yhteisöllisenä maalaispitäjänä.

Kuntauudistusta ja sote-ratkaisua ei ole järkevää sitoa toisiinsa, kuten hallitus on tehnyt. ”Tilastot kertovat lahjomattomasti, että pienet kunnat järjestävät palvelunsa tehokkaasti ohuella organisaatiolla. Iso kunta käyttää palveluihinsa noin 20 prosenttia enemmän rahaa asukasta kohti. Hallituksen linjaus, että iso kunta on paras ja tehokkain, ei pidä paikkaansa. Siitä huolimatta se yrittää myös sote-uudistuksen varjolla painostaa kuntia yhteen”, toteaa Reijo Tossavainen. (PS 15/13). Ulkoaohjatusti tehdyt kuntaliitokset eivät palvele suomalaisia. Suomalaisia palvelevat toimivat lähiyhteisöt, joissa on mahdollista vaikuttaa omiin asioihin ja hoitaa asioitaan tuttujen virkamiesten ja työntekijöiden kanssa. Suomalaisia palvelee maltillinen sote-palveluiden kehittäminen, jossa luovutaan päällekkäisyydestä sekä liiasta paapomisesta ja sääntelystä. Kunnilla tulee olla riittävä vapaus hoitaa kuntalaistensa asiat toimivalla tavalla. Onko meille jo syntynyt poukkoilevassa keskusohjauksessa sellainen käsitys, ettemme enää osaa järjestää itse omia asioitamme?

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sote-uudistus, kuntaliitos, rannikko, yhteistyö

Ensimmäinen valtuustoistunto

Tiistai 29.1.2013 klo 19:30 - Eliisa Panttila

Eilen oli ensimmäinen kunnanvaltuustoistuntoni. Minulle jäi myönteinen kuva tilaisuudesta, ja olin tyytyväinen istumapaikkaani kahden reippaan yhteistyökumppanin, Mäntylän Anun ja Kiviluoman Juha-Matin välissä. Otin alussa kunnanhallitusta asetettaessa puheenvuoron ja kiipesin reippaasti puhujanpönttöön esittämään seuraavan asiani:

"kohdassa 7 § Kunnanhallituksen asettaminen

esityslistan sivu 10, kunnanhallitukseen vaalikelpoisuuden määritelmästä,

3. kohdassa kuntalaissa todetaan, ettei kunnanhallituksessa voi toimia henkilö, joka on ”vastuullisessa tehtävässä -- liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa”. Koska kunnanhallitus päättää vuokra-asioista, on kyseenalaista että hallituksen jäsenenä on henkilö, joka toimii vuokranantajana suhteessa kuntaan. Tällaisia kytköksiä saattaa olla kunnassamme enemmänkin, ja ne on jatkossa vähintäänkin tiedostettava ja avattava tarkastelulle."

Loppuaika kokouksessa lautakunta- ym.paikkojen nimeämisen jälkeen käytettiin LLKY:n ohjeistamiseen. Kunnanhallituksen esityksen mukaan haluamme liikelaitoskuntayhtymän muutettavan tavalliseksi kuntayhtymäksi. Tavoitteena olisi tasa-arvoisuus jäsenten kesken ja hallinnon keventäminen. Toisin kuin hallitus ehdotti, emme halunneet luopua Teuvalla meille tärkeistä lähipalveluista ja lääkärien ym. apuvälineistä röntgenistä, labrasta ja ultrasta. Säästöt on kohdistettava ensisijaisesti LLKY:n hallintoon eikä tekeviin käsiin. Ennen LLKY:ää Teuva järjesti sosiaali- ja terveyspalvelunsa toimivasti, joustavasti ja kustannustehokkaasti osin naapurikunnan kanssa, maan keskiarvoa edullisemmin. Nyt sama palvelutaso isossa liikelaitoskuntayhtymässä maksaa reippaasti enemmän, maan keskitasoakin enemmän. Ison rakenne on byrokraattisempi ja näin vähemmän joustava kuin pienen. Maksamme myös esitteet, bränditunnukset, jonotusautomaatit ja muut suuren systeemin jutut. Jos vielä olisi mahdollista löytää kahden tai muutaman pienen kunnan välinen yhteistyökuvio, se tulisi edullisimmaksi, ja olisi näin vielä em. kuntayhtymääkin houkuttelevampi vaihtoehto.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: LLKY, kuntayhtymä, lähipalvelut

Tavoitteena rehellinen kuntayhteistyö

Perjantai 12.10.2012 klo 11:58 - Eliisa Panttila

Tavoitteena rehellinen yhteistyö

Lapsista ja vanhuksista huolehtimista ei kannata erottaa toisistaan, sillä ne ovat toisiinsa sidoksissa. Arvomaailma, johon lapsena kasvaa, heijastuu myöhemmin vanhuksista huolehtimisessa. Lapset elävät kyläyhteisössä vanhojen ihmisten rinnalla, ja saavat heiltä ohjausta ja huolenpitoa. Tästä seuraa luontaisena jatkumona myös vanhuksista huolehtiminen. Lapsi joka saa kasvulleen riittävästi tukea, kehittyy empaattiseksi ja haluaa huolehtia myös vanhemmistaan. Keskitetyt lapset suurissa ryhmissään keskittävät aikuisena vanhempansa, vanhukset ja sairaat.

Anu Mäntylä kirjoitti osuvasti kuntayhteistyöstä viime Tejukassa. Minäkin toivon rehellistä ja avointa yhteistyötä tuleville kuntapäättäjille. Rehtiä vuorovaikutusta, toisen kunnioittamista vaikka hän ei olisikaan samasta karsinasta. En arkaile kiittää keskustan valtuustojäseniä hyvästä yhteistyöstä ja kunnan oikeasta suunnasta. Kuntalaisen äänen on kuuluttava jatkossakin päätöksenteossa, ja kunnan sisäisen kaikkien kylien välisen yhteistyön on vahvistuttava. Kuulin ilokseni kirkonkylällekin kaivatun sitä samaa intoa ja yhdessä tekemisen meininkiä jota kylistämme löytyy. Yhteistyöllä vähennämme kateutta ja kilpailua, ja edistämme ponnisteluja kunnan yhteisen hyvän eteen. Jos usko Teuvan valoisaan tulevaisuuteen itsenäisenä kuntana on sammunut, on parempi olla tunkematta päättäjän pallille. Ja lopuksi, ajattele itse, ajattele yli rajojesi.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: yhteistyö, lapset, vanhukset, kunta