Yhteystiedot

Eliisa Panttila
puh: 050-570 8243
eliisa.panttila(at)gmail.com


Hitaasti kiiruhtamisesta jarruttamiseen

Sunnuntai 7.6.2020 - Eliisa Panttila

Julkaistu Tejukassa 4.6.2020
Maanantain tilinpäätöskokouksessaan kunnanvaltuusto käsitteli vireillä olevat kuntalaisaloitteet. Aloitteet toimenpiteineen käydään valtuustossa läpi kerran vuodessa.
Teuvan perussuomalaisten valtuustoryhmä on esittänyt elinvoimaisen taajaman toimenpidealoitteena Tiilitien puuttuvan tienpätkän loppuunsaattamista kevyen liikenteen väylänä sekä Perälän Koskelan koululta Porvarintien risteykseen johtavaa kevyen liikenteen väylää. Mielestämme kuntalaisten sujuvan ja turvallisen liikkumisen mahdollistaminen on kunnassa perusasioita, ja se mahdollistaa mm. terveyttä edistävän arjen hyötyliikunnan.
Myös Tiilitien asukas Mauri Filppula totesi omassa, osittain vastaavansisältöisessä aloitteessaan kuntalaisten kaipaaman tieosuuden lyhentävän matkoja, ja lisäävän etenkin lasten ja liikkumisapuvälineitä käyttävien vanhusten liikenneturvallisuutta. Tällöin heidän ei tarvitsisi käyttää vilkkaasti liikennöityä kantatietä kulkemiseen.
Toiset asiat kunnassa etenevät, toiset eivät. Toisia saattaa olla valmisteltu pienellä ydinporukalla jo pitkään, kun kuntalaiset saavat asian tietoonsa. Asiat etenevät vauhdilla, kun ne ovat päättäjien ydinporukan mieleen. Eli oman eturyhmän edun mukaisia. Tiilitien puuttuva pätkä on sitä vastoin odottanut kymmeniä vuosia loppuunsaattamista. Mielestäni on kummallista, että kaavoitettu tie jätetään noin vain rakentamatta loppuun. 
Kehotankin kuntalaisia seuraamaan nyt, hoidetaanko asia kunnassa kuntoon. Seuraavat kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2021. Mielestäni enää ei ole oikein varaa jättäytyä sivuun yhteisistä asioista, antaen toisten päättää puolestaan. Tarjoamme mahdollisuutta vaikuttaa oman elämänpiirin asioihin kunnassa. Lähde ehdokkaaksi tai muuten aktiiviseksi äänesi käyttäjäksi.
Teuvan Perussuomalaisille ensiarvoisen tärkeää on päätöksenteon avoimuus, vastuullinen rahankäyttö kunnassa, kuntakorruption kitkeminen ja turvallinen elinympäristö.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntalaisaloite, kuntavaalit, kuntakorruptio, Tiilitie

Kohti vilpitöntä yhteiskuntaa

Tiistai 7.2.2017 klo 15:04 - Eliisa Panttila

Julkaistu Tejuka-lehdessä 18.1.2017

Rohkea ja näkyvä toimija huomataan. Arvostan saamaani asiakeskeistä palautetta, oli se sitten kehuvaa tai kriittistä. Vanhoja puolueita edustava vanhempi mieshenkilö kotikylästäni hyökkäsi hiljan paikallislehdessä henkilöni kimppuun. Sama tapahtui viime eduskuntavaalien alla. Tarkoituksena on ilmeisesti ollut horjuttaa asemaani ehdokkaana vaaleissa. Negatiivisuudella ilmaston pilaamisen sijaan täällä olisi paikallaan hyvän käytöksen talkoot. On tärkeä taito oppia olemaan kohteliaasti eri mieltä. Asiallisuus on sitä, että keskustellaan rohkeasti asioista. Kun asia-argumentit ovat huteralla pohjalla, suomalainen alentuu mitätöimään henkilöä. Onko toisen ihmisen ja hänen motiiviensa julkinen mitätöinti sitä paljon puhuttua vihapuhetta? On. Kiintoisaa on, että henkilöäni panettelemaan pyrkivien lehtikirjoitusten jälkeen olen saanut pahoitteluja ja kannustusta empaattisilta ihmisiltä – lähinnä naapurikunnista. Millaisen toimintakulttuurin esimerkkiä kunnassamme tarjotaan kasvaville kuntalaisille?

En hyväksy epärehellisyyttä enkä oman edun tavoittelua, puetaan se kuinka yleviin maailmanparantamisen peitetermeihin tahansa. Esimerkiksi talkoilla tarkoitetaan yhteiseksi hyväksi korvauksetta tehtävää työtä, kun taas ns. ilmastotalkoot-käsite pyrkii hämärtämään vihreänä markkinoitua taloudellisen voiton tavoittelua. Pitkään on ollut ahneus vanhan vallan ohjaksissa. Vilppi onneksi paljastuu nykyään nopeasti. Todellisuus, se tulee ilmi vakuutteluittakin. Vanhan elitismin harvainvallan ja kähminnän vastavoimana toimivassa Perussuomalaisessa kansanliikkeessä arvostan eniten rehellisyyttä yhteisten asioiden hoidossa. Ei ole mitään peiteltävää, kun rakentaa rehellisyyden varaan. Ei ole edes syytä provosoitua valheisiin perustuvista hyökkäyksistä. Kyllä aika totuuden näyttää. Menneinä aikoina totuudentorvet vaiennettiin risteille ja rovioille, jossain päin vieläkin. Tässä ajassa ja paikassa riemuitsen saadessani toimia rehdisti sanan vapaudessa. Nyt on paras aika olla vilpittömän rohkea ja tulla mukaan uudistamaan kotikuntaa ihmislähtöisesti.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: perussuomalaiset, kuntavaalit, ilmastotalkoot, talkoot, vilpittömyys

Linjauksia kansalaisten terveyden suojaksi

Sunnuntai 15.1.2017 klo 22:34 - Eliisa Panttila

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri ry:n julkilausuma tuulivoiman terveyshaitoista

Etelä-Pohjanmaan piirin alueesta (Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaa) on muodostunut tuulivoiman haittojen kokeilualuetta, mitä ei ole kunnissa onnistuttu ennakoimaan. Kyse on lopultakin hyvin suuria riskejä käsittävästä liiketoiminnasta, jossa on mahdollista aiheuttaa myös merkittävää ympäristön saastumista.

Tuulivoimarakentaminen perustuu hulppeaan tukeen, mutta tuulivoimatuotantoa näin lähellä asutusta ei ole tieteellisesti pystytty osoittamaan turvalliseksi tai haitattomaksi. Päinvastaista tieteellistä näyttöä maailmalta sen sijaan on usean vuosikymmenen ajalta.

Tuulivoimamelu on sekä taajuudeltaan että ajallisesti vaihtelevaa, joten siihen ei totu. Melu koetaan pahimpana yöaikaan. Tutkimusten mukaan matalataajuiset infraäänet kantavat useita kymmeniä kilometrejä ja menevät rakenteiden läpi, ja näin häiritsevät etenkin yöaikaan ihmisten yöunta. Alueemme tuulivoimaloiden melupäästöjen seurauksena mm. eksponentiaalisesti yleistyvät univaikeudet ovat vakava uhka terveydelle ja työkyvylle.

Tyypillisiä matalataajuisen melun aiheuttamia ensimmäisiä stressioireita kehossa ovat mm. korvaoireet, päänsärky, huimaus, pahoinvointi, muisti- ja keskittymisvaikeudet, poikkeuksellinen ärtyisyys, lihasten voimattomuus ja kramppaaminen, verenpaineen voimakkaat vaihtelut, sydämen tiheälyöntisyys ja rytmihäiriöt sekä uni- ja nukahtamisvaikeudet.

Oireiden voidaan katsoa aiheutuvan tuulivoimaloista, jos ne ovat ilmaantuneet tuulivoimaloiden rakentamisen jälkeen, helpottavat riittävän kaukana (yli 40 km) tuulivoima-alueista ja uusivat tuulivoima-alueen läheisyyteen palatessa.

Todisteluvelvollisuus ei ole tuulivoimatuotannon melupäästöjen sairastuttamilla ihmisillä, vaan viranomaisilla, mukaan luettuna kuntien valtuutetuilla, joilla on päättämistään asioista sekä vastuu että selvilläolovelvollisuus. 

Edellytämmekin, että sekä Etelä-Pohjanmaan että Pohjanmaan valtuustot asettavat kuntalaisten terveyden ja viihtyvyyden ensisijalle, jolloin tuulivoimakaavoitus- ja rakentaminen keskeytetään, kunnes aiheutuneesta terveysongelmasta on saatu totuudenmukainen ymmärrys.

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri ry.

Myös perussuomalaisten tuoreessa kuntavaaliohjelmassa linjataan, että kansalaisten terveys on laitettava tuulivoimateollisuuden edelle: Varovaisuusperiaatteen mukaisesti kuntien ei tule tässä vaiheessa myöntää uusia rakennuslupia tuulivoimalle. Asia on selvitettävä, ja kansalaisten terveys on laitettava etusijalle.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: julkilausuma, tuulivoima, etelä-pohjanmaa, kaavoitus, kuntavaalit