Yhteystiedot

Eliisa Panttila
puh: 050-570 8243
eliisa.panttila(at)gmail.com


Suosituksen ja määräyksen ero

Maanantai 15.2.2021 klo 15:30 - Eliisa Panttila

Keskustelimme valtuuston kokouksessa kunnan osuudesta koululaisten maskituksessa. Kunnanhallituksen puheenjohtaja kertoi hallituksen todenneen yksimielisesti Teuvan kunnan noudattavan asiassa viranomaisten antamia määräyksiä (Tejuka 10.2.2021). Menikö hallituksen puheenjohtajalla vahingossa sekaisin termit määräys ja suositus? Kyseessä ei ole määräys. Ymmärretäänhän hallituksessa mikä ero on suosituksella ja määräyksellä (laki)? Päättäjien on ymmärrettävä näiden ero, sillä julkisen vallan käytön on aina perustuttava lakiin. Laki suojaa kansalaisia mielivallalta. Jos kunnanhallitus toimii kuten suositus olisi laki, se perustaa toimintansa johonkin muuhun kuin lakiin - ja näin toimii vastoin perustuslakia.

Suomen perustuslaissa on jokaisella oikeus henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen (7§). Lasten maskitusta on tarkasteltava myös Suomen ratifioiman YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen valossa. Sopimuksen mukaan kaikissa viranomaistoimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Onko maskien tarjoamisesta koululaisille tehty kunnassa lapsivaikutusten arviointi? Tärkeintä tässä tilanteessa olisi tietenkin varmistua, että koululaiset, joille kunta maskeja kouluissa tarjoaa, aidosti kokevat maskien käytön olevan heille vapaaehtoista (suositus).

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) viime keväisen selvityksen mukaan tutkimusnäytön perusteella kasvosuojusten käytön vaikutus hengitystieinfektioiden leviämiseen väestössä on vähäinen tai olematon. Pidän selvitystä luotettavana, sillä se perustuu olemassaoleviin tieteellisiin satunnaistutkimuksiin. Selvityksessä mukana ollut emeritaprofessori Marjukka Mäkelä kertoo, että maskien käytön hyödyistä ei ole tullut uusia satunnaistutkimuksia kevään selvityksen jälkeen. ”Johtopäätös ei ole muuttunut mihinkään. Kaiken kaikkiaan ei ole uutta tutkimusnäyttöä siitä, että maskit väestössä käytettyinä vaikuttaisivat infektion leviämiseen”, Mäkelä toteaa. (Kaleva 10.10.2020). 

Loppu onkin politiikkaa. Itse en ottaisi missään oloissa vastuulleni kasvavien lasten hengityksen rajoittamista - en sen terveydellisiä, moraalisia tai mahdollisia rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: suositus, maskit, lasten oikeudet

Maskeista aivovaurioita lapsille?

Tiistai 26.1.2021 klo 10:31 - Eliisa Panttila

Maskien käyttö laajeni peruskouluissa yli 12-vuotiaille (kuudesluokkalaisille ja sitä vanhemmille). Kotikunnassani tästä päätöksestä ovat vastuussa ns. johtoryhmä, johon kuuluvat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistysjohtaja ja tekninen johtaja; sekä työsuojeluvaltuutettu. Kunnanjohtaja totesi, että Suomessa ei ole maskipakkoa. Eri tahojen ohjailemina kunnat ovat kuitenkin päätyneet niitä suosittelemaan. Onko suositukselle perusteita?

Vuonna 2019 perusopetuksessa on tilastokeskuksen mukaan ollut 564 100 oppilasta. Thl:n tilastojen mukaan 166 oppilasta on saanut jatkotartunnan. Jatkotartunta-käsitettä ei avata tarkemmin, onko tartunta saatu koulusta vai kotoa. Jatkotartuntaluvussa on mukana myös oireettomat tartunnat. 166 oppilasta 564 100:sta on 0,029%. Riski saada koronatartunta on siis ollut 0,029% – ja tähän lasketaan myös oireettomat tartunnat eli positiiviset PCR-tulokset. Eli yksi oppilas 3400 oppilaasta on saanut jatkotartunnan – kun maskit eivät vielä olleet käytössä. 

Onko tämä peruste heikentää yli 12 vuotiaiden lasten mahdollisuutta hengittää? Ei.

WHO ja THL eivät viime keväänä suositelleet maskien käyttöä, koska ne eivät suojaa virustartunnoilta ja niiden käytöstä voi olla haittaa. 

Jotkut epäilivät, että puhe maskien hyödyttömyydestä oli valhetta, joka johtui pienistä maskivarastoista. Todellisuudessa kevään maskikielteisyys perustui vankkaan tieteelliseen näyttöön. Monissa korkeatasoissa satunnaistetuissa vertailututkimuksissa oli havaittu, etteivät maskit ehkäise hengitystieinfektioita. Myös hengityssuojien haitoista on paljon tietoja. Mistä siis johtui takinkääntö? BBC:n lääketieteellinen kirjeenvaihtaja kertoi 12.7.20, ettei maskeja koskevaa tutkimusaineistoa tarkastellut WHO:n komitea olisi kesälläkään halunnut puoltaa niiden käyttöä. Komitea kuitenkin taipui suosittelemaan maskeja – poliittisen lobbauksen seurauksena. Tiedon BBC sai useista eri lähteistä; lisäksi BBC lähetti asiaa koskevan kyselyn WHO:lle, joka ei kieltänyt lobbauksen vaikutusta. (vapaudenpuolesta.fi.)

Suositus maskien käyttöön on siis politiikkaa, ei terveydenhuoltoa. 

Saksalaiseen tutkimukseen (Schwartz ym. 2020) lasten maskien käytöstä osallistui 25 930 lasta. Tutkimus osoitti maskin käytön vahingoittavan lapsia monin tavoin fyysisesti ja henkisesti sekä mm. vähentävän kiinnostusta opiskella. Tyypillisimpiä haittoja, joita vanhemmat ilmoittivat maskien lapsilleen aiheuttavan, olivat ärtyisyys, päänsärky, keskittymisvaikeudet ja iloisuuden väheneminen.

Vielä vakavampia seurauksia jatkuva happivaje aiheuttaa kehittyville aivoille. Neurologi Margarite Griesz-Brisson varoittaa, että kasvosuojat, joita lapsia vaaditaan käyttämään koulupäivät, voivat johtaa hapen puutteeseen ja vakaviin aivovaurioihin. Hänen mukaansa lapset ja nuoret ovat erityisen herkkiä hapen puutteesta aiheutuville vaurioille. Myöhemmällä iällä nykyisestä maskien käytöstä voi seurata mm. dementian räjähdysmäinen lisääntyminen. (koronarealistit.com). Em. sivustolla on linkkejä maskitutkimuksiin, ja mm. video hiilidioksidipitoisuuden mittaustuloksista kasvosuojan alla.

Aikuiset voivat itse päättää maskin käytöstään, mutta lapset ovat pitkälti aikuisten päätösten sekä ryhmäpaineen alaisia. Me aikuiset tiedämme, että hengityksen kaasujenvaihto on elintärkeä elintoimintomme. Vetoankin opettajien, vanhempien ym. maalaisjärkeen sekä ammattietiikkaan. Niiden sivuuttamisesta ”poikkeusoloissa” on historiassa karmaisevan opettavia esimerkkejä. Tajuatteko kuinka lähellä totalitarismia menemme? Auktoriteettiuskovaisuutta tärkeämpää on nyt suojella elämää. Lähimmäisenrakkaus ei vähene eikä lisäänny maskin läpi hengittämisellä.

Minä irtisanoudun suosituksesta. Minä en suosittele maskin käyttöä kenellekään. Kunnanvaltuutettuna en hyväksy etenkään lasten hengityksen rajoittamista maskein.

Olen opiskellut itsenäisesti aihetta, kuten päättäjien mielestäni tulee tehdä. Hankkimani tiedon perusteella totean tuhansien lääkärien yms. tavoin, että meneillään on massiivinen rikos ihmiskuntaa kohtaan. Viruksen – jota ei ole edes kyetty eristämään, ja siten todentamaan – nimissä. Minä en ole mukana tässä petoksessa. En pelkää. Elän mahdollisimman normaalia elämää – ja kehotan kaikkia tekemään samoin. Sillä tiedättekö mitä? Sillä tavoin ”pandemia” loppuu!

Kirjoittaja on Teuvan kunnanvaltuutettu (ps)

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: maskit, peruskoulu, hengittäminen, ihmisoikeudet