Yhteystiedot

Eliisa Panttila
puh: 050-570 8243
eliisa.panttila(at)gmail.com


Rajoitettu sananvapaus ei ole sananvapautta

Tiistai 30.8.2022 klo 11:00 - Eliisa Panttila

Lausuntopyyntö: Valtioneuvoston demokratiapoliittinen periaatepäätös suomalaisesta demokratiapolitiikasta 2020-luvulla

Eriävä mielipide kunnanhallituksen kokouksessa 29.8.2022


Kaikilta osin en yhdy esittelijän näkemyksiin. 


2.5 "Yhteiskunnallinen keskustelukulttuuri on avoin, moniarvoinen ja syrjimätön sekä mahdollistaa eri väestöryhmien osallistumisen."


Sananvapauden todettiin kaventuneen.


Vastaukseksi tarjotaan vihapuheen kitkemistä. Tässä on ristiriita, sillä mielivaltaisin vihapuhe-leimoin juuri rajoitetaan sananvapautta.

Luonnoksessa esitetty toimenpide, ”vihapuheeseen” keskittyminen, vie huomiota pois siitä tosiasiasta, että vihapuhe-termin mielivaltainen käyttö on keskeinen syy viime vuosien sananvapauden kaventumiseen. Oikeustajun vastaisia ja mielivaltaisia vihapuhe-leimoja, jopa -tuomioita, on käytetty toisinajattelijoiden vaientamisen. 

Sensuuri-sana näyttää korvatun vihapuhe-termillä: ”Vihapuhe myös kaventaa yhteiskunnallista keskustelua.” Kuntapäättäjä-kokemukseni mukaan sensuuri kaventaa yhteiskunnallista keskustelua. Sensuuria luodaan leimaavalla, häpäisevällä vihapuhe- ja disinformaatioretoriikalla.

Suomen Perustuslain mukaan ”Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä.” Jos tätä oikeutta rajoitetaan, jottei kukaan vain loukkaantuisi (ts. kokisi mielipahaa), ei ole sananvapautta. Toistan vielä: Jos sananvapautta rajoitetaan jotenkin, ei sitä ole.

Vihapuheen ja disinformaation määrittelemisestä vastaa valtaapitävä taho, ja määrittelyyn sisältyy aina oman edun tavoittelun ja mielivallan mahdollisuus. Plandemia-aikana on tullut hyvin ilmi, kuinka vallassa olevat tahot ovat järjestelmällisesti leimanneet toisinajattelijoiden tietoja ja näkemyksiä disinformaatioksi. Ennätysmäärä lääketieteellisiä huippuasiantuntijoita ja ammattilaisia on vaiennettu vallan medioissa. Tämä on syy, miksi sananvapaus viime vuosina on kaventunut - valtaapitävän tahon toteuttama yksipuolinen tiedotus ja moninäkökulmaisen keskustelun estäminen ruokkii vihapuheeksi nimettyä ilmiötä.

2.7 "Suomi tukee demokratiakehitystä kansainvälisesti".

Toimenpiteinä tarjotaan mm. ”Tuetaan kansainvälisesti puolueita ja parlamentteja, jotta politiikassa aliedustettujen ryhmien poliittinen osallistuminen vahvistuu.”

Ei. Suomalaisten verorahat on käytettävä suomalaisten välttämättömien tarpeiden täyttämiseen, ei muiden maiden hallitusten tukemiseen.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Sananvapaus, vihapuhe, demokratia, politiikka, demokratiapolitiikka

Suomalaisten perusasiat kuntoon!

Tiistai 12.2.2019 klo 20:38 - Eliisa Panttila

Pääministeri Sipilä kiisti, että julkisuuteen nousseet vanhusten hoivapalvelujen vakavat epäkohdat olisivat mitenkään seurausta hallituksen tekemistä leikkauksista. Hän väitti, että hallitus ei ole leikannut kunnilta. Kuntaliiton valtionosuusasiantuntija Lehtosen mukaan pääministerin väite ei pidä paikkaansa, sillä myös tämä hallitus on leikannut peruspalvelujen valtionosuutta (Kuntalehti 29.1.19.). Kuntien vähentyvä rahoitus käy ilmi myös kuntien kirjanpidosta. Arvopohjaansa ilmentävän hallituksen toteuttama suomalaisten halpuutus on kurjistanut maatamme nopeasti.

Istuva hallitus on epäonnistunut tehtävässään suomalaisten turvallisuudesta huolehtimisessa. Maakunta-soten valmistelu kiihdytti epävarmuudellaan suomalaisia pieniä hoivayrityksiä myymään yrityksensä ylikansallisille jäteille, mikä on osaltaan heikentänyt vanhusten hoidon tasoa. Hallituksen toimet hallitsemattoman maahanmuuton lisäämiseksi hallitusohjelmaan kirjatun suitsimisen sijasta ovat heikentäneet merkittävästi suomalaisten lasten ja naisten asemaa ja turvallisuutta omassa kotimaassaan – ja siihen kaadettu veroraha on pois suomalaisilta lapsilta, vanhuksilta, koulutuksesta. Asiat ovat vastakkain, sillä suomalaisten veroraha on rajallista. Meillä on mahdollisuudet ja varaa kattavaan hyvinvointivaltioon vain kun se pidetään rajattuna.

Yhteiskuntamme kaipaa suuria muutoksia; täydellistä huomion palauttamista oleellisimpiin asioihin ja oleellisimpiin ihmisiin: suomalaisiin lapsiin, perheisiin, eläkeläisiin, vanhuksiin ja huono-osaisimpien auttamiseen. Omaan kannattavaan maatalouteen, huoltovarmuuteen ja pienyrittäjyyteen. Suomalaisten rahan kaataminen kohteisiin, joista ei ole suomalaisille hyötyä, tai jotka ovat haitallisia, on lopetettava!

Tavallisten suomalaisten maksu- ja verotaakan keventäminen on välttämätöntä, sillä sekä sietokykymme että veronmaksukykymme on ylittynyt tai ylittymässä. Jotain rajaa!

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vanhukset, hoiva, valtionosuudet, maahanmuutto, sosiaalipolitiikka